A szeretet jegyében - együttműködik a szepesi és a főegyházmegyei Karitász

Együttműködési megállapodást kötött a a  Főegyházmegyei Karitász Központ Eger és a Spišská Katolícka Charita (Szepesi Katolikus Karitász) 2021. július 20-án

A határozatlan időre szóló megállapodás szövegét a sajtótájékoztatón szlovák és magyar nyelven ismertették. Mint elhangzott: közös küldetés az evangéliumi szeretetparancs szellemében a jótékony cselekedet, s történelmi személyiségek, Szent István és Árpád-házi Szent Erzsébet példáját is követni kell. A partnerségi keret-megállapodás együttműködésről, cserekapcsolatokról, tapasztalatcseréről, szolidaritásról, a helyi szervezetek munkájának elősegítéséről, önkéntességről, szociális munkáról, oktatásról, tudományról és kutatásról is szól.

Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček , a Szepesi Karitász igazgatója köszönetét fejezte ki azért, hogy ez a találkozó létrejöhetett. Mint mondta, A közös történelmi múlt összeköt mind a szentek, mind a lelkipásztorok, főpásztorok személyén keresztül. Elmondta még: három éve tart az együttműködés, melyet most írásban is megerősítenek. A Szepesi Karitász számára inspiráló az a munka, ami az Egri Főegyházmegyében folyik, többek között a plébániai önkéntesség és a szenvedélybetegek gondozása terén. Fontos az együttműködés,  mert sok rászoruló van.

Árvai Ferenc, a Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója úgy fogalmazott: a Karitász jubileumi évében ajándék ez a kapcsolat. A Karitász egy nagy család, a határon átível a tevékenységük, és a nyelvi korlátokon felülemelkedve az első pillanatoktól testvérként tekintenek egymásra, s ennek gyümölcse ez a mai alkalom. Az igazgató köszönetet mondott a két főpásztornak a támogatásért. A közös küldetésre utalva elmondta: tanulni szeretnének egymástól a szeretetszolgálatban, Isten szeretetét közvetítve. Árvai Ferenc elmondta, sok kihívás van, ezért is szerepel a közös tevékenységek között a tudományos munka,  mert fontos, hogy az egyház szociális és társadalmi tanítását is kövessék. Emlékeztetett: 15 pápai enciklika és több mint 1300 szinódusi döntés született ebben a témában. Új szociális problémákkal is kell foglalkozni, ilyenek a migráció, a világjárvány, a katasztrófák és a klímaváltozás.  A Karitász életében fontos szerepet kapnak az önkéntesek, az országban 800 településen 10 ezer, az Egri Főegyházmegyében 65 településen közel ezer munkatárs segít ilyen formában. Árvai Ferenc elmondta még: csereprogramok keretében ismerik majd meg egymás munkáját  és közös képzéseken is részt vesznek és közös ünnepeket is tartanak majd. Az égi segítségben is bíznak,  hiszen mindkét Karitász szervezet patrónája Árpád-házi Szent Erzsébet.

Dr. ICLic. Ján Kuboš, PhD szepesi segédpüspök úgy fogalmazott: hálásak vagyunk a Jóistennek és a vendéglátóknak, hogy a közös munka végre megerősítést nyerhetett.  Visszatekinthetünk a közös múltra és előre nézhetünk a közös jövőbe. A szeretet az a szolgálat, ami mindenki számára érhető, Jézus példáját követve.

Ternyák Csaba egri érsek azt mondta: feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen Szepes és Eger? A válasz a távoli és a közeli történelemben van: kiváló elődök kötnek össze: Pyrker érsek, Samassa bíboros. Mindketten szepesi, majd egri püspökök voltak.  A főpásztor a közelmúlt kapcsolatait felidézve utalt a Pyrker érsek alapította Szepesváraljai Pedagógai Főiskolára, mely intézménnyel közös konferenciát szerveztek és főpásztori látogatások is történtek.

Egy új, közös jövő kezdetét látjuk az együttműködésben, mely az igehirdetés, a szentségi szolgálat és a karitász területén tovább mélyíthető.  Ternyák érsek rámutatott: a templomi igehirdetést és a szentségek kiszolgáltatását a tevékeny felebaráti szeretet hitelesíti. Az egri érsek végül köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, akik munkájukkal segítették, hogy az együttműködés létrejöjjön és működjön.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő