A XX. Országos Katekumenátus Konferencia az egri egyházmegyés résztvevők szemével

280197145_1873817236156631_6121652060158435531_n

2022. május 9-11 között tartották meg Esztergomban - kétévnyi kényszerű kihagyás után -, a XX. Országos Katekumenátus Konferenciát a MKPK Hitoktatási Bizottságának szervezésében. A konferencia mottója, „Őáltala, ővele és őbenne”, az ősszel Budapesten megrendezett Eukarisztikus Kongresszus témájához kapcsolódott. Az előadások és fakultációk fő gondolatmenetét az a kérdés ívelte, hogy hogyan vezessük a ránkbízottakat  eukarisztikus életre. Egyházmegyénkből Dr. Ternyák Csaba érsek atya jóvoltából két lelkipásztor és tíz, főként középiskolában szolgáló katekéta vett részt az országos rendezvényen.

280132448_1629278864120973_6739882051250380101_n

Az alábbiakban azokat a gondolatokat adjuk közre, amelyek őket a három nap alatt megérintették, továbbgondolásra inspirálták:

Zsuzsa: "A szentmise nem evangelizációs eszköz!"

Gyula:  Krisztus szeretete sürget minket!

Attila atya: Hálás vagyok a Gondviselésnek a konferencián tanultakért, a tanúságtételekért. Ezek - a katekumenális szemlélet - segítenek, hogy a ránk bízottakat támogassuk Istent kereső életútjukon.

Szilvia: ,,Ne higgyük, hogy mi visszük el az emberekhez Istent! Isten már bennük él..." (Timothy Radcliffe OP)

Andrea: A katekumenátus egy út, folyamat, amelyet KÖZÖSSÉGBEN ÉLEK, amelynek első meghatározója, hogy jó, becsületes ember vagyok; majd ószövetségi emberré válok, aki keresi Istent; és az Istenélmény által újszövetségi emberré válok, aki tanúságot tesz a köztünk és bennünk lévő Istenről.

Magdi: A mondatom: Abban az életállapotomban veszek rész az evangelizálásban, amelyben vagyok, nem kell arra várnom, hogy tökéletes legyek.

Tamás: " A konferencia legfontosabb üzenete számomra az volt, hogy hitünk átadásában mindig keresnünk kell az új lehetőségeket még akkor is, ha az objektív igazságba vetett bizalom megrendülni látszik."

Márta: Csak azt lehet segíteni, aki kéri, a kisérés  során pedig végig felelősségben kell tartanom őt ahhoz, hogy felelősen gondolkodjon.

Beáta: A mi istenkapcsolatunk példa és minta legyen a világ számára, mások örömére és boldogságára élve, ajándék legyünk a másik embernek.

(Fodor Márta)