Advent negyedik vasárnapja

Hagyományosan az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei adtak műsort advent negyedik vasárnapjának előestéjén az Egri Érseki Palota és Turisztikai Látogatóközpont díszudvarán, ahol Buda Péter rektor elmélkedését hallgathatták meg az érdeklődők. A lelkipásztor rámutatott: Isten gondviselő szeretete valóságosan jelen van életünkben, ezért tudjuk mi keresztények Krisztust, a Megváltót teljes szívvel várni.

Az Egri Szeminárium facebook oldalán osztotta meg dr. Dolhai Lajos rektor gondolatait. „Végezzük el a karácsonyi szentgyónásunkat. Mert nyilvánvaló, hogy csak a tiszta szívű, tiszta lelkű ember életében születhet meg a hit által a megváltó Jézus. Csak akkor tudunk igazán ünnepelni és az ünnep kegyelmeiben részesedni, ha a bűnbánat szentsége által kiengesztelődünk Istennel és kiengesztelődünk egymással. Vagyis, ha békességben és szeretetben élünk. Karácsonykor, ezen a szép ünnepen, a karácsonyfa tövében csak akkor tudunk igazán örülni – egymásnak is és az ajándéknak is – ha semmiféle bűn nem terheli a lelkünket.”

Advent negyedik vasárnapján az egri Dobó téren Ternyák Csaba egri érsek gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A főpásztor köszöntőjében hangsúlyozta, a nehéz idők ellenére Isten velünk van, és elénk tárja a szeretet törvényét, oltalma pedig minden hatalmon túlmutat.

kép: heol.hu; az Egri Szeminárium FB oldala