Akolitus és lektoravatás Egerben

Hét másodéves papnövendék öltötte magára a reverendát november 23-án szombaton, az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, majd másnap nyolc-nyolc akolitust és lektort avatott fel Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az egri bazilikában.

 

Ünnepi szentmise részeként hét másodéves papnövendék öltötte magára a reverendát, november 23-án szombaton, az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában.  Buda Péter rektor a szentbeszédében úgy fogalmazott, a reverendával együtt felelősséget is kapnak a hallgatók, hiszen most már látványosan lefoglalt személyek. Már látható hogy kihez tartoznak, hogy kivel akarják járni az életük útját. Buda Péter e mellett arra is figyelmeztetett, ez csak külsőség, ennél fontosabb hogy a növendékek lélekben, értelemben, akaratban és elköteleződésben egyaránt fejlődjenek a jövőben.

Másnap, november 24-én Krisztus király vasárnapján tartották a lektor és akolitus avatást az egri bazilikában. A főcelebráns Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök beszédében egyebek mellett azt mondta, ez nagy nap az avatandók életében, egy lépcsőfok a mennyország felé. Ebben a zűrzavaros és bűnnel terhelt világban megmutatjátok, hogy az Istennek odaadott élettel boldog lehet az ember – fordult a növendékekhez a püspök, így folytatva – a szolgálatotok által Isten szeretetének lesztek a hírnökei.A beszédet ezután az avatási szertartás követte.

Idén az Egri Papnevelő Intézetből és a Redemtoris Mater Missziós Szemináriumból összesen nyolc növendéket avattak akolitussá, szintén nyolc főt pedig lektorrá.