Az Érseki Vagyonkezelő Központ hirdetménye

Az Érseki Vagyonkezelő Központ nyílt versenyeztetés útján bérbe adja az Eger, Széchenyi István utca 5. szám alatt felújított 18, 26, és 20 m2-es üzlet- és irodai tevékenységre is alkalmas helyiségeit.

A pályázatokat 2023. május 5-ig, a 3300 Eger, Széchenyi István utca 1. vagy az eger@egyhazmegye.hu e-mail címre várjuk. A pályázatnak tartalmaznia kell a folytatni kívánt tevékenység leírását és a rezsi költségek nélkül ajánlott bérleti díjat.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az ajánlati felhívást bármikor indoklás és bármilyen költség megtérítése nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa, valamint a szerződéskötéstől bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül elálljon.