Diplomaosztó ünnepség az Egri Hittudományi Főiskolán

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Hittudományi Főiskolán átvették a diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1, 3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekéta-lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanár-nevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit-és erkölcsoktató oklevelet a két féléves felsőfokú szakirányú továbbképzés után.

01

Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában - Szent Péter és Pál apostolok ünnepére utalva - úgy fogalmazott: ez az ünnep arra bíztat bennünket, hogy „imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével”.

02  

Jézus nyilvános működése idején Péter apostol tetteivel és szavaival is megvallotta a hitét, s ez példát ad a mai kor emberének. Elmondta még: a Hittudományi Főiskola tanárai bíznak abban, hogy a végzős hallgatók itt megszerzett tudása segíti őket abban, hogy a gyermekeknek és felnőtteknek érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni a hit alapvetéseit, s erősíti a Megváltóval kapcsolatukat.

04

Jézus idejében is voltak, akik hátat fordítottak a Megváltónak, korunkban ezt a népszámlálás adatai is tükrözik: 12-13 év alatt 900 ezerrel csökkent a hitüket megvalló katolikusok száma. Az elsőáldozók, bérmálkozók között is sokan vannak, akik szentségekhez járulás után nemcsak a templomtól, de Istentől is elfordulnak.

05

Péter apostol hitvallása is arra sarkall bennünket hogy imádkozzunk a hűség kegyelméért ebben a hitetlenségre hajló világban is. Hozzátette: a papokat és hitoktatókat is bátorítja az apostol példája, rámutatva, hogy Jézus Krisztus és a  Szentlélek segítsége nélkül nem lehet eredményes tevékenységük. Pál apostol Jézus iránti szenvedélyes szeretetéről írásai is tanúskodnak, s ebből fakadóan az üldöztetést és a vértanúhalált is vállalta.

12

Akik most átvették diplomájukat, különleges módon is Krisztus küldöttei lesznek, mert életükkel és szavukkal is továbbadják az örömhírt mindazoknak, akiket rájuk bíznak - zárta tanítását a rektor.

06

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Vozáry Róbert