Elhunyt Szabó Ferenc P. József OFM, gyöngyös-alsóvárosi plébános

Szabo_Jozsef_ofm_ff

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)

ferences_logo

Megköszönve József testvérünket, a Jóistenbe vetett bizalommal adjuk hírül, hogy

Szabó Ferenc P. József OFM

szerzetes, pap, tanár 59 éves korában, példamutató türelemmel viselt szenvedése után
2022. augusztus 28-án elhunyt.

József atya Zalaudvarnokon született 1963. június 7-én, mélyen hívő család gyermekeként. Szülei az esztergomi Ferences Gimnáziumba iratták, ahol 1981-ben érettségizett, és ugyanebben az évben beadta jelentkezését a ferences rendbe. A gimnáziumi évek alatt is megmutatkozott nagy szíve és a közösség iránti fogékonysága, a fociban védte a csapat kapuját és mindenki csak Joe-ként ismerte. A noviciát után a teológiai tanulmányok mellett végezte az egyetemet magyar – történelem szakon. 1987-ben tett örökfogadalmat, a következő évtől Esztergomban dolgozott prefektusként és tanárként. 1989-ben szentelték pappá szülőfalujában. 1991-től a rendház vikáriusa lett. Alapítványi kurátorként sokat tett az 1950-ben államosított, majd a rendszerváltás után visszakapott ferences szigeti sportpálya felvirágoztatásáért. Ennek a munkának a kapcsán beletanult a fadöntés mesterségébe, melyet szenvedélyesen gyakorolt, ha alkalom nyílt rá. 1996-ban még elindított egy osztályt, de egy év után Budára került, ahol a rendtartomány titkári és ökonómusi feladatait látta el. 2000-től az MFKL vezetésével, 2003-tól a tartomány intézményi titkári feladatával bízták meg. Az újonnan indult, a rend fenntartásában lévő mohácsi Boldog Gizella Általános Iskolában és a pécsi Collegium Seraficum felsőoktatási kollégiumban az ő jelenléte biztosította a derűs, ferences lelkiség jelenlétét. A gyöngyösi kolostorban 2001-től induló Autista Segítő Központ működését kezdettől fogva támogatta, lelki támaszt nyújtva a munkatársaknak, szülőknek – részt vett sok programban, amely az autizmussal élő gyermekek segítését tűzte ki célul. Intézményi referensként különösen is sokat gyakorolhatta kedvenc hobbiját, az autóvezetést. 2006-tól a budai rendház vikáriusa és a provinciatörténet jegyzője lett. 2010-től egyre több lelkipásztori feladattal bízták meg, előbb Budán, majd 2011-től Gyöngyösön, ahol házfőnökké és az ASK lelki igazgatójává nevezték ki.

József atya a Jó Pásztortól kapott küldetését nagy lelkesedéssel gyakorolta, kitüntetett figyelemmel fordult a jegyespárok és a bűnbocsánatban megtisztulni vágyók felé. Ferences egyszerűséggel és közvetlenséggel, derűsen vezette a rábízottakat, akikre időt, figyelmet, gyakran anyagiakat is bőven áldozott.

2020-ban daganatos megbetegedést állapítottak meg nála. Életének ezt a szakaszát a rá jellemző nyíltsággal élte meg, betegségét egy olyan lehetőségnek tartotta, ami közelebb viszi őt Istenhez és az emberekhez. A feladatait igyekezett hűségesen ellátni mindaddig, amíg állapota ezt lehetővé tette, de elöljárójával folyamatosan egyeztetett, nehogy teherré váljon ragaszkodása valamilyen beosztásához. A betegségét nagy hittel élte meg, többször ismételte: „Ha ez az üdvösségem útja, akkor ezen megyek végig.”

Utolsó napjait Esztergomban töltötte, ahol sokan elbúcsúzhattak tőle, bár ekkor már csak a szemével kommunikált. Többen kísérték ezen a nehéz, de felemelő úton, áldja meg őket ugyanaz az Atya, akinek hisszük, hogy kedve telt gyermekében, József atyában.

A temetés 2022. szeptember 10-én lesz az esztergomi Ferences Templomban.

9.30-tól lesz lehetőség búcsúvételre a felravatalozott koporsónál,

10.30-tól gyászmisét mondunk, amelyet a temetési szertartás követ a templom kriptájában.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!