Érseki szentmise a palóc búcsún

Turai János kanonok-plébános meghívásának eleget téve vett részt Ternyák Csaba egri érsek Palócország fővárosában, Balassagyarmaton a palóc búcsún 2021. július 25-én, s mutatta be az ünnepi szentmisét.

A főpásztor szentbeszédében elmondta: ezen az ünnepen évről évre nagyon sokan vesznek részt a határ túloldaláról is. Ez a nap kiemelten a nagymamákat és édesanyákat állítja az ünnep középpontjába, s egyben a  palóc identitás része is. Az értékeket, az identitást mint küldetést kell megélni, felvállalni a jövő felé is. Mi is úgy kaptuk és tovább kell adnunk. Palócnak lenni büszkeséget jelent. Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra és a pápalátogatásra készülünk, a mai ünnep alapgondolatát is ez határozza meg, különös tekintettel arra a levélre, amit a szentatya az első idősek napja alkalmából küldött.

A családnak szentelt esztendőben a gyökereket őrző nagyszülők ünnepe kiváló alkalom arra, hogy felpörgött világunkban a feledésbe merült családtagokra figyelem irányuljon. Miként a fák gyökerei, az ősök, a hagyomány adják a tápláló, megtartó erőt, s korunkban különösen fontos ápolásuk, mert úgy érezzük, azt tapasztaltjuk, hogy a kereszténység mélyre nyúló gyökereit olykor mintha szisztematikusan valahonnan el akarnák fűrészelni, vágni. Véletlenül nem fogják túlélni a gyökerek a támadást, csak akkor élik túl a családunkban is, a közösségben is, ha tudatosan ápoljuk saját gyökereinket, büszkén vállalva kereszténységünket. Sokan távol kerültek családjaiktól, így nagyobb veszélyben vannak.

Ferenc pápa az idősek feladatait a „gyökereket őrző nagyszülők” képével azonosítja, ez a hivatásuk a családban és a tágabb környezetben. Az egész társadalom számára lelki és emberi gazdagságot jelent ez. Tiszteljük és becsüljük ezért az időseket.

Ternyák érsek elmondta: néhány nap múlva Egerben az egyház átveszi az Eszterházy Károly Egyetemet, itt is szeretnénk ragaszkodni a régi normákhoz, melyek a folytonosságot biztosítják. Úgy újítanak, hogy tiszteletben tartják az elődöket, az elődök eredményeit, alázattal, felismerve az isteni törvényeket, melyek alapján emberhez méltóbb életet élhetünk.

A főpásztor kiemelte: antropológiai válságot élünk, a törvények felrúgása, az emberi gőg tobzódása miatt. Mózes könyvében olvassuk, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, ez egy alapvető antropológiai sajátosság. Így alkotta saját képére, s ha az ember ezen változtatni akar, lehet, hogy talán „sikereket” érhet el, de a következmények beláthatatlanok lesznek. Törvényekről van szó, melyek megváltoztathatatlanok, fontos, hogy tiszteljük ezeket. Szoros kapcsolat van ezek között, s ha élni akarunk, gyökereinktől táplálva, küzdenünk kell minden ilyen rossz kezdeményezés ellen.

Liturgikusan Szent Joachimra és Szent Annára emlékezünk, s Jézus által minden nagyszülőért imádkozunk. Nagy élettapasztalatuk miatt az élet alapvető értékeiről tanúságot tudnak tenni családjukban. Idős testvéreink tudatosíthatják magukban, hogy hivatásuk, jelentős nevelői szerepük van. Sokszor a szülők helyett a nagyszülőkre hárul a felelősség. Erőt, bátorítást kérnek sokan ehhez a feladatukhoz Szent Anna meghallgatását, közbenjárását kérve.

A mai nap kiváló alkalom, hogy szüleinkre, nagyszüleinkre gondoljunk. Sokan már elveszítették őket, de emlékezünk rájuk hálával, sokat köszönhetünk nekik. Ferenc pápa üzenetében is megjelenik mindez a gondolat. A szeretet nélküli élet kietlen – emlékeztet a Szentatya. Az öregség nem kereszt, hanem ajándék, a nagyszülők a nemzedékeket összekötő láncszemek, a hit és az élet tapasztalatait adják át.  Ez a búcsú is lehetőség arra, hogy elzarándokoljunk Szent Annához, felismerve benne saját nagymamánkat. Nagyszerű családok és édesanyák vannak ma is, ők azok, akik szervezik életünket, emlékeztetnek a szentmisére, szentgyónásra, szelíd hangon. Sokszor felmerül a kérdés: hiszel-e Istenben, s ha igen, akkor az is kérdés, miért élsz mégis úgy, mintha nem lenne? Az édesanyák, nagymamák olyan forrás, mely táplál bennünket. Ha hiszünk, keresztény módon kell élnünk. Forduljunk bizalommal pártfogónkhoz, a Szűzanyához, a Nagyboldogasszonyhoz és szüleihez, szentjeinkhez, hogy őseink hitében kitartsunk és átadjuk azt a következő nemzedékeknek – zárta homíliáját az érsek.

Bérczessy András

kép: Youtube - EWTN

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő