Eucharisztia- Jézus érző dobogó szíve - ünnep Homrogdon

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évébe léptünk. Az év első eucharisztikus ünnepét tartotta a homrogdi Krisztus Teste és Vére plébánia, 2020. január 31-én. A találkozón együtt imádkozó és a kongresszusra készülő hívek nagy szeretettel fogadták Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt, a NEK-et előkészítő titkárság vezetőjét.

 

Püspök atya mielőtt pontos felvilágosítást adott volna az egybegyűlteknek a kongresszusról, hangsúlyozta az igazi célját és értelmét a világméretű eseménynek: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” - idézte Szent János nyomán Jézus szavait. Az Oltáriszentségben, Jézus személyesen van jelen, igazi mennyei kenyér, amit ha magunkhoz veszünk a szentáldozás alatt, az táplálja bennünk Isten szeretetét. Hogy legyen igazi béke a szívünkben és célunk, ami nem lehet más, mint az örök élet, amit csak Isten adhat meg nekünk. Az ostya nem egy érzéketlen darab, hanem az Ember-Jézus szívének egy darabja, egy érző dobogó szív. Ami arra vágyik, hogy szeressük és értsük őt. Erről szól az Eucharisztikus Kongresszus folytatta Püspök atya beszédében. Hívjuk fel a világ figyelmét és a saját magunk figyelmét is arra, mekkora kincs az számunkra, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk. Aki mindannyiunkért meghalt és az örökkévalóságot hozta közénk. Éppen ezért a kongresszus középpontja maga Jézus Krisztus kell, hogy legyen.

A katekézist szentmise követte, majd lélekemelő Szentségimádás, amit Nagy Krisztián hernádnémeti plébániai kormányzó vezetett. A találkozót szeretetvendégség zárta.

Kormosné Horváth Anita