Iskolai lelkipásztorok értekezlete

 2019. október 30-án tartották az Egri Főegyházmegye oktatási  intézményeinek lelkipásztori értekezletét az egri szemináriumban. A találkozás egyfelől a közösség építése, másfelől a gyakorlati tapasztalatok, információk átadása miatt is fontos. Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke előadásában arról beszélt, hogyan segíthetik a lelkipásztorok az intézményvezetők munkáját. Mint elmondta: a pasztorális és szervezési feladatok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolákra is, kellő tapintattal. A fenntartónak és képviselőjének meg kell becsülnie az elhivatott, alkalmas vezetőket, személyes kapcsolatot kell ápolni velük – tette hozzá.

Németh Zoltán osztályvezető a több mint félszáz iskola, 23 óvoda aktuális feladatairól szólva rámutatott: minden tanévben fontos az adott időszak mottója, mely egy adott témára irányítja figyelmünket, most a következő jelmondat érvényes: „aki énekel, kétszeresen imádkozik." Az osztályvezető emellett szólt a tehetséggondozás és a gyermekvédelem aktualitásairól is.

Ternyák Csaba egri érsek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  kapcsán adódó feladatokról beszélt, elmondta: az iskolákon keresztül a diákokhoz, a szülőkhöz és a pedagógusokhoz is elér az Egyház, s ezt  missziós lehetőségnek kell tekinteni, felhívva a figyelmet arra, hogy a mi nemzedékünk csodálatos ajándékként kapja a Kongresszust, s ezt előkészítve jövő tavasszal  egyházmegyénkbe érkezik a missziós kereszt. Ez alkalmat ad arra, hogy a közösségek is keressék az utat a megújulásra, az egyházközségekben felébredjen a vágy erre. A főpásztor mindenkit buzdított arra, hogy keresse az alkalmat új dolgok kezdeményezésére, az újjáépítésre.

A főpásztor előadását követően Kovács Krisztián egyházmegyei NEK-asszisztens gyakorlati tudnivalókról szólt a lelkipásztoroknak, bemutatva a z esemény honlapját, a regisztráció menetét. A program fórummal, közös ebéddel zárult.