Ismét Eucharisztia ünnepet tartottak Homrogdon

Kocsis Imre biblikus professzor katekézisével kezdődött 2020. március 3-án tartott Eucharisztia ünnep Homrogdon. A katekézisben Kocsis professzor kihangsúlyozta, hogy a szentmisének két egymással szorosan összefüggő fő része van: az Ige liturgiája és az eucharisztikus, áldozati liturgia. Az Ige meghallgatása előkészít minket az Eucharisztiára, ugyanakkor csak az Eucharisztia teszi teljessé azt a jelenlétet, ami már az Igében is megtapasztalható. Az utolsó vacsora evangéliumi szakaszát elemezve ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy a tanítványok hűtlensége, Judás árulása közepette adta Jézus a szeretetének legnagyobb ajándékát. Erre a kegyelemre nem csak a tanítványok, hanem mi is rászorulunk, ami a megváltásból fakad.

Az Emmauszi tanítványok példájával magyarázta tovább Imre atya, hogyan van jelen Krisztus a Feltámadt Úr a szentmisén. Krisztus már nem abban a formában van a tanítványokkal, mint a földi tevékenysége folyamán, hanem olyan formában, amit megtapasztaltak az útjuk során.  Jelen lesz közöttük az Igéje, a Szentírás szava és az Eucharisztia által. A Föltámadt Úr, mint Szentírást magyarázó jelenik meg az útjuk során, majd vendégként ül velük egy asztalhoz, de már vendéglátóként cselekszik.  A szentmisén mi is hasonlót élhetünk át: Krisztus jelenlétét az Igében és az Eucharisztiában.  Ami eltérő, hogy itt Krisztus, mint Föltámadott Úr nem közvetlenül, hanem a pap személyében szól hozzánk.

A katekézis zárógondolataként az Eucharisztia, mint a szeretet és egység szentsége jelent meg Szent Pál első korintusi levele nyomán. Az egymással való szeretetközösség elengedhetetlenül fontos, ha Krisztust jövünk ünnepelni a szentmisében. Így a vele való közösségnek kell meghatároznia a mindennapjainkat is.

A szentmisében, prédikációja során Professzor atya az egybegyűltek számára kihangsúlyozta a Szentírás olvasásának fontosságát is, hiszen a leírt szavak végtelen erejét csak így ismerhetjük meg. A szentmisét szentségimádás követte, amit ezúttal Szabó László gönci plébános vezetett. Az ünnep szokás szerint agapéval zárult.

Kormosné Horváth Anita