„Isten szeretete gyűjtött egybe minket” - papi találkozó és olajszentelés Bélapátfalván

Június 25-én tartották Bélapátfalván az Egri Főegyházmegyei papi találkozóját, melynek hagyományát Kádár László érsek teremtette meg, s azóta minden esztendőben összegyűlnek az apátsági templomban az egyházmegye lelkipásztorai. Az idei esztendő különlegessége volt, hogy az elmaradt nagycsütörtöki olajszentelést is ez alkalommal tartották.

Örömmel, szeretettel és hálával gyűltek össze a bélapátfalvai templomban a papi közösség tagjai – mondta a szentmise elején köszöntőjében Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor emlékeztetett: nagycsütörtöki levelében arra kérte a papságot, hogy maradjanak otthon, remélve, hogy a járvány elmúltával közös Te Deumon adhatunk hálát az Úrnak. Reménykedjünk, hogy a jó hírek véglegesek – tette hozzá.

Van miért hálát adni, mert Isten megmentett bennünket, s ez különleges kegyelem. Hónapok óta nem volt alkalom együtt lenni, pedig milyen jó, ha a papok befelé és kifelé is megmutatják, mennyire szeretik egymást. Az érsek elmondta még: immár 179 pap van a főegyházmegyében, a közelmúltban szentelt négy lelkipásztorral együtt. Az érsek a papság és a hívek imáit kérte az új hivatásokért.

Szentbeszédében Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárója, a papi lelkigyakorlat vezetője Márai Sándor gondolatait idézte. „Az összeomlásból, mely városaink kapuja előtt rikoltoz, nincs más kivezető út, mint a megújhodott, megtisztult és öntudatos kereszténység. Nem egyházi kérdés ez többé, vagy nemcsak az: túlnőtt egyházak és felekezetek magatartásán és szándékain. Európa megmaradásának feltétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb értelmében, megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmakban, egyének és osztályok öntudatában.  (…) Mindaz, ami történt, bizonyítja, hogy nem vagyunk igazi keresztények Európában. Kereszténynek lenni annyi, mint műveltnek lenni, igazságosnak lenni, mértéktartónak lenni, felelősnek lenni és tudni azt, hogy a mi országunk nem e világból való.” (Márai Sándor: Kassai őrjárat – a szerk.)

Márai sorai 1941-ben jelentek meg, vajon változott valami azóta? – tette fel a kérdést a lelkipásztor. Sokszor elhangzik a templomokban a buzdítás, hogy keressük Isten országát. Az igazságosság, a béke, az öröm és a Szentlélek által lesz ez az ország, erre kaptunk hivatást mi, akik vállaltuk a szolgálatot, az örömhír, a szabadulás, a vigasztalás hirdetését. Vajon tényleg hitelesen tesszük, vagy  - ahogy Ferenc pápa fogalmazott – csak a nagyböjti szomorúságot ismerjük, a Húsvét öröme nélkül? Tudjuk-e hirdetni az Élet igéjét?

Jézus azért jött, hogy ebben a világban megújuljunk és megújítsuk a világot. Miként vagyunk jelen mi keresztények ebben a szekularizált világban, széthullunk? Jézus azért jött, hogy összegyűjtse, ami szétszóródott. Szent Ágoston szerint a béke az a nyugalom, ami a rendből származik!

Isten szeretete gyűjtött egybe minket, s feltehetjük a kérdést: milyen legyen az Egyház? Tényezőnek kell lennie a társadalomban, miközben nekünk végességünkben kapcsolatban kell lennünk a végtelen Istennel. Szent Benedek is felteszi a kérdést: keresed-e Istent? Ezt magunktól is kérdeznünk kell, újra és újra, szembenézve az ebből fakadó feszültséggel. A lelkipásztor az olajszentelésre utalva úgy fogalmazott: a szent olajjal megjelölnek kereszteléskor, bérmáláskor, papszenteléskor és akkor, amikor távozunk az életből, ezért feladatunk egész életünkben megvallani, hogy Krisztus az Úr és azt is, hogy rászorulunk Isten irgalmára.

A szentbeszéd után a jelenlévő lelkipásztorok megújították a Ternyák Csaba egri érsek előtt papi ígéreteiket. Ezt követte az olajszentelés szertartása.

A szentmise végén elénekelt Te Deum után a főpásztor köszöntötte az újmiséseket, a jubiláns papokat és megemlékezett  a tavalyi találkozó óta eltelt időben elhunyt lelkipásztorokról, s megköszönte a papság helytállását a vírusveszély időszakában tanúsított helytállásukért.

Ternyák érsek köszönetet mondott Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetesnek, a Tihanyi Bencés Apátság volt elöljárójának is a lelkigyakorlatért és a szentbeszédért, mely mindenkit megérintett, mindenki épülésére szolgált. Az érsek felhívta a figyelmet az idei egerszalóki találkozóra, melyet a járványhelyzet miatt óvatosságból virtuálisan tartanak meg.   Végül a papságot arra kérte, vigyázzanak egymásra, imádkozzanak egymásért, ápolják és őrizzék a barátságokat.

A szertartás végén Ficzek László általános helynök ismertette az Egri Főegyházmegyében 2020. augusztus 1-től életbe lépő személyi és szervezeti változásokat.

 

Bérczessy András

fotó: Szent István Televízió, Federics Róbert