„Jó szolgának lenni” – diakónusokat szenteltek Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Gergely Gábor)

2020. október 14-én, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium védőszentjének, Avilai Szent Teréz emléknapjának előestéjén szentelte diakónussá Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Noel Benedict Tajos Antasoda és Jorge Luis Altamirano Mendez papnövendékeket az egri bazilikában.

 

Palánki püspök a szertartás elején köszöntőjében úgy fogalmazott: a hétköznap is tud ünnep, örömünnep lenni, hiszen két testvérünk megnyitotta szívét Isten előtt és befogadja kegyelmét, a felszentelés kegyelmét. Diakónusi szolgálatra vállalkoznak, Jézus Krisztus küldötteként, az Ige és az asztal szolgálatára. Elmondta, a szentmisét a szentelendőkért és az egyházmegye főpásztoráért mutatja be.

A szentelési szertartás kezdetén a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora,  Dr. Michał Bartosz Muszyňsky szólította a szentelendőket, tanúsítva a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. A rektor a szentelő főpásztor kérdésére válaszolva kinyilvánította és tanúsította hogy Jorge Luis Altamirano Mendez és Noel Benedict Tajos Antasoda méltóak a szerpapi szolgálatra.

A szentelést végző Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök tanításában elmondta: a diakónus szolgát jelent, aki Jézus követője, aki életét adja mindenkiért. Nem népszerű szó ma a szolga, a szolgálat, amit a szolgalelkűséghez kapcsolnak, ez negatív. Pedig, ha valaki a szó igazi, jó értelmében szolgalelkű, az hasonlítani kezd Jézus Krisztusra, hiszen az ő lelke segít bennünket a hiteles szolgálatra. Jézus az üdvösségünk szolgálatába állította egész földi létét, megtanítva bennünket, hogyan kell odaadni életünket mások szolgálatára. A szeretet lényegét a kereszten láthatjuk, ahogyan Jézus életét adta értünk, mérlegelés nélkül. Ez az igazi szeretet, a lélek szerinti élet.

Szent Pál a lélek gyümölcsének nevezi a szeretetet, melynek számos kifejtése van, többféle megélése lehetséges, ahogyan életre váltjuk Jézus tanítását, az evangéliumot. Jézus bevon az életébe, misztériumaiba bennünket, ezért is jó szolgának lenni. Jézus első csodájakor, a kánai menyegzőn a szolgák teljesítették feladatukat, megtöltötték vízzel a korsókat. Az ember, amikor megteszi a rábízott feladatot, megtapasztalhatja, hogy csodát tesz. Csak a szolgák tudhatták, hogy honnan van a bor, beleláttak Jézus csodatevő erejébe, misztériumába. Aki vállalja szolgálatot, hasonlóvá lesz Jézushoz és belelát terveibe, csodájába.

A szentelendőkhöz fordulva így fogalmazott: megtapasztaljátok, hogy Isten eláraszt benneteket a szentelés kegyelmével, hogy milyen csoda történik egy fiatal lelkében. Messziről jöttetek Magyarországra, mert meghallottátok Jézus hívását: tegyétek tanítványokká a magyar népet. Nem karriert akartok, szeretetből, Krisztus örömhíre miatt jöttetek. És ti, az ő szolgái beleláttok ebbe a csodába, s tapasztaljátok, hogy rajtatok keresztül is működik, szeret Isten. Egy csodálatos szolgáló leány, Szűz Mária, aki az angyal szavát hallva zavarba jön, de akkor is Isten üzenetére figyel.

A mostani vírushelyzet is zavarba ejtő, nem tudjuk, mit tegyünk, hogyan viselkedjünk. De nem magunkra kell figyelni, hanem az isteni üzenetre, s ebben Mária csodálatos példakép. Az istengyermekség az öröm, mely képessé tesz arra bennünket, hogy a lélek gyümölcseit megteremjük. Jézus arra tanít bennünket, hogy ne hanyagoljuk az igazságosságot és ne keressük a sikereket. Segítenünk kell az embereknek terheiket, keresztjüket hordozni, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. A jelöltekhez intézve szavait a püspök így fogalmazott: nem karriert építeni jöttetek ide, hanem hirdetni az evangéliumot. Nektek is azzal kell foglalkozni, hogy a rátok bízottak közelebb kerüljenek Istenhez. Az Egri Főegyházmegyében vagyunk, érsek atya felkérésére és megbízásából az egyházmegye szolgálatára szentellek benneteket. A főegyházmegye védőszentje Szent János, aki mindig úgy érezte, hogy Jézus őt szereti a legjobban. A húsvét hajnali futóversenyt is ő nyerte meg, benézett az üres sírba, s „látta mindezt és hitt”.

Péter azt mondta, én nagyon szeretem Jézust, aztán mégis megtagadta. János nem mondta, hogy nagyon szereti Jézust, azt érezte, hogy Jézus őt nagyon szereti és ezért tudott hinni. Érezzétek ti is Szent János nyomán, hogy Jézus benneteket nagyon szeret és akkor mindig élő hittel tudjátok végezni a szolgálatot, amire Isten hívott benneteket! Imádkozunk értetek, a Jó Isten árasszon el a szentelés kegyelmével, majd, ha papok lesztek, vagy püspökök is akár, a diakonátus mindig megmarad. A szolga-lelkűség, a jézusi lelkület mindig meg kell, hogy maradjon bennetek. Segítsen benneteket ez a kegyelem, életetek minden napján, mint most is! – zárta beszédét Palánki püspök.

 

A szerpapjelöltek ezután a szentelő főpásztor előtt ígéretet tettek szándékuk tisztaságáról, hogy cölibátusban élve magukat egészen Krisztusnak szentelik.

 

Ezt követte az engedelmességi ígéret, a szentelendők kezüket a főpásztor kezébe téve tettek ígéretet: tiszteletet, engedelmességet.

A mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás, a szentek közösségéhez imádkozva, míg a diakónusok az oltár előtt arcra borulva fejezték ki, hogy meghalnak a világnak és csak Istennek akarnak élni.

A szentelő főpásztor imájában Isten áldását kérte a diakónusokra. Ezt az egyházi rendekben, a Szentírásból is ismert kézrátétel követte, mely a hatalom átadását jelképezi.        

 

 A jelenlévők ezt követően közösen imádkoztak, s a főpásztor szentelési imája után a paptestvérek az újonnan szentelt diakónusokat beöltöztették a liturgikus ruhába, melyet a szolgálat során viselnek majd. A stólát, a papi hatalom szimbólumát még csak az egyik vállukon átvetve viselik, jelezvén, hogy a papi szolgálat teljességét még nem nyerték el. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az igehirdetés, keresztelés. áldoztatás, esketés és a temetés lehet feladtuk.

 

A diakónusszentelés zárásaként a felszenteltek ezután a főpásztortól átvették az evangéliumos könyvet, kifejezve, hogy feladatuk lesz ezentúl az Örömhír felolvasása.

 

 

Az eseményt élőben közvetítette a Szent István Rádió és a Szent István Televízió, a felvétel visszanézhető a televízió Youtube csatornáján.

Bérczessy András

Kép: Szent István Televízió és Gergely Gábor

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő