Kápolnai búcsú és plébániamegáldás

319278698_565897615361363_4634601059534547018_n

(Fotó: Gyetvai Péter)

2022. december 10-én, szombaton fél 11-kor a kápolnai Szeplőtelen Fogantatás-templomban búcsúi szentmisét mutatott be Dr. Ternyák Csaba egri érsek. Az egyházközség világi elnöke, Inklovics Gyula köszöntőjében elmondta: „Nagyon sokat és sokan készültünk, vártuk ezt a napot! Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönjük a parókiánkhoz nyújtott anyagi támogatást, és nem utolsó sorban az „ambíció dús” plébános atyát. Aki reméljük, hogy sokáig szolgálja majd egyházközségünket. Kérjük, hogy mutassa be a szentmisét, tanítson minket és áldja meg - a 233 évvel ezelőtt, Eszterházy püspök költségén felépült - az elmúlt esztendőben teljesen megújult plébánia épületünket. Jó egészséget kívánunk, a Jóisten áldását és a Szűzanya oltalmát kérjük főpásztori szolgálatára! Isten hozta Kápolnára!”

319439810_565897552028036_1078119655768914086_n

(Fotó: Gyetvai Péter)

Az ünnepi szentmisén számos egyházi és világi méltóságok vett részt, többek között Dr. Csizmadia István főesperes, Hegyi László miniszteri biztos, Ignácz Balázs főispán, Dr. Berecz Kálmán és Ignácz Szabolcs polgármesterek. Nagy számban voltak jelen papok, papnövendékek és más egyházközségekből érkezett hívek is.

IMG-5438

(Beküldött fotó)

A szentmise végén Kakuk Ferenc plébános megköszönte az Egri Főegyházmegye és a Magyar Kormány 100M Ft-ot meghaladó támogatását és a felújítási projekt minden közreműködőjének munkáját. Ezt követően a Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola és a LírArt Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, tanárainak Vámosi László igazgató vezénylésével a Minden mi él; Magasztalja lelkem az én Uramat; Élet van Tebenned című énekek előadásával örvendeztették meg a jelenlévőket.

318901693_565897722028019_7928362308663900640_n

(Fotó: Gyetvai Péter)

A szentmise záró áldása után az asszisztencia, a papság és a hívek átvonultak a plébániaudvarra, ahol Érsek úr megáldotta a csodálatosan felújított épületet. Az ünnep a kápolnai Autós Vendéglőben ebéddel ért véget.