Karizmatikus lelkigyakorlat Füzérradványban

Amit itt megtapasztalunk, csak éhessé tesz bennünket a földöntúli boldogságra - John Baptist Bashobora atya Füzérradványon tartott lelkigyakorlatot

Az ugandai származású 73 éves Pater John Baptist Bashobora november második hétvégéjén tartott lelkigyakorlatot a füzérradványi római katolikus templomban a következő mottóval: “Legyetek bátrak, és erősek! Ne féljetek s ne rettegjetek tőlük! Mert az Úr, a te Istened veled vonul. Nem fog elhagyni, sem cserbenhagyni.” (MTörv 31,6). A Hegyközi Karizmatikus Megújulás Mozgalom évente 4-5 alkalommal szervez lelkigyakorlatokat, amelyeket rendszerint más országok, kontinensek misszionáriusai, tartják, akik karizmájuknak megfelelően előadásaikkal, gyógyító, szabadító imáikkal erősítik és mélyítik a jelenlévők hitét.

Az afrikai misszionárius különleges képességének köszönhetően Jézus Krisztus szeretetében látta a jelenlévők testi-lelki fájdalmait, és a Szentírás szavait idézve gyógyító imákat mondott értük, megmutatta, tanította, mit jelentenek, mire szólítanak fel Jézus kijelentései: „...mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle” (Jn 15,16). Mindezt csak hittel lehet elérni: „Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen” (Mt 17,20). Bashobora atya, a lelkigyakorlat során tartott előadásaiban, a szentségimádásokon, bemutatott szentmisék prédikációiban is tanította a résztvevőket. Többek között azt is hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy hitünk legyen Jézus Krisztusban. Fontos, hogy minden nap prófétai módon olvassuk a Szentírást, mert a próféta meghallgatja Isten igéjét és annak megfelelően él. A füzérradványi lelkigyakorlaton szolgálatot végeztek: a HKM (Hegyközi Karizmatikus Megújulás) szervezői, a dicsőítő csapata, a hegyköz plébánosai, vendégpapjai, tolmácsolt: Papp Eszter és Varga Enikő, valamint Fedorka Zsolt atya és Laczkó István atya. John Baptist Bashobora életéről, a fűzérradványi lelkigyakorlatról bővebben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oldalán olvashatnak.

Kovács Ágnes Fotó: Hulják Péter, Papp Eszter