Katolikus jelenlét a világban - vallásdiplomáciai előadás és kiállításmegnyitó Sátoraljaújhelyben

Érszegi Márk Aurél a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója tartott előadást és kiállításmegnyitót a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban.

A tíz tablóból álló vándorkiállítást a Külgazdasági és Külügyminisztérium az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmára készítette azzal a céllal, „hogy megnézzük, mi az, amit a magyar katolikusok tudtunk adni a világegyház számára a hit révén, és hogyan kapcsolódunk az egyetemes egyház küldetésébe” - mondta Érszegi Márk Aurél.

A kiállítás a határon túli, de magyar vonatkozású zarándokhelyeket, jeles katolikus személyiségeket, emlékeket, és a világ számos táján tevékenykedő magyar misszionáriusok szolgálatát mutatja be. Mindez két-két hétig az iskolában és a plébánia templomban lesz látható Sátoraljaújhelyen. A vallásdiplomata átfogó előadás keretében ismertette Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatát, amely évezredes múltra tekintenek vissza. Kiemelte, hogy a diplomácia feladata "hídépítőkként" a kapcsolódási pontokat keresni. Az egyik legerősebb kapcsolódási pont pedig a hit. Mint a Szentszéki Magyar Nagykövetség nagykövetének volt első beosztottja tájékoztatást adott a volt és jelenlegi- vallásdiplomáciai főtanácsadói feladatairól. A követségen dolgozó diplomatáknak lehetőségük van a Magyarország intézményeit /szervezeteit képviselőket bemutatni a Szentatyának, és ezzel a Világegyház előtt is felmutatni az általuk képviselt értékeket. A magyar szentek és boldogok tiszteletét közvetítve Mindszenty bíboros halálának évfordulóján évente szentmisét mutatnak be a magyarok a Santo Stefano Rotondóban. Érdekességként felhívta a figyelmet arra is, hogy Habsburg-Lotharingiai Eduárd nagykövet úr twitterezik is, lépést tartva a korral.

Érszegi Márk Aurél, vallásdiplomáciai főtanácsadó Lóczi Tamás atya, az iskola lelki vezetője meghívására érkezett Sátoraljaújhelybe, ahol előadásával erősítette az idei év - „Péter hitével tekintsünk Jézusra” - kiemelt nevelési feladatának kiteljesedését. Az előadás zárszava a köszöneté volt, amelyet Sebes Péter, az iskola igazgatója intézett az előadó, a szervező és az aktív hallgatóság felé.

Tökölyi Angéla