„Legyetek hídépítők!” - érseki áldás a szerkesztőség új épületén

Új helyszínen működik a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége 2020. februárjától. A felújított Deák Ferenc úti  épületet, az új stúdiókat Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg.

A déli Úrangyala imádsággal kezdődő ünnepségen a Szent István Rádió és Televízió fenntartója, Ternyák Csaba egri érsek mondott áldást élő adásban a munkatársak jelenlétében, kérte Isten áldását arra a munkára, melyet az alapító érsek szándéka szerint végeznek a dolgozók mintegy 20 esztendeje. Elmondta: Seregély István érsek mondata örökérvényű: „rádiónk célja azonos az Egyház küldetésével, mindenki üdvösségének a szolgálata”.  

A főpásztor köszönetet mondott a szerkesztőség munkatársainak, hogy ennek jegyében igyekeztek és igyekeznek dolgozni, két vonalon is. Egyrészt azokban a műsorokban, melyek kifejezetten és közvetlenül a keresztény hit megerősödését szolgálják, másrészt a keresztény kultúrát megismertető, elmélyítő alkotásokban. Ternyák érsek kiemelte: továbbra is az a cél, hogy a tanúságtételek, a keresztény kultúra közvetítése által hidat építsenek az embereknek a hit felé. A főpásztor Isten áldását kérte a házra, az intézményre, a munkatársakra és a hallgatókra.

A szertartást követően a főpásztor Ficzek László általános helynökkel és Kakuk Ferenc érseki titkárral bejárta az épületet, megáldotta és megtekintette a televízió stúdióját, a szerkesztőségi helyiségeket.

Az ünnepségen Szarvas István atya, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek a támogatásért, valamennyi munkatársnak a felújításban, költözésben való részvételért, a közös munkáért, melynek eredményeként új, komfortos és korszerű körülmények között tevékenykedhet a szerkesztőség.

A lelkipásztor úgy fogalmazott: két évvel ezelőtt, amikor a rádió 18 éves volt, úgyszolván nagykorú lett, akkor kezdődött meg a felújítás folyamata, a költözés tervezése. Mint mondta, olyan ez, amikor az ember életében is eljön az idő, hogy különválik az atyai háztól, azért, hogy önálló legyen és tovább fejlődjön. 

A Szent István Rádió és Televízió új épületének megáldási ünnepsége közös agapéval zárult.

 

Bérczessy András

fotó: Gergely Gábor