„Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára” – a megszentelt élet napja Egerben

 

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a megszentelt élet napján Ternyák Csaba egri érsek mutatott be ünnepi szentmisét az egri Szent Bernát ciszterci templomban, az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetes közösségek tagjaival.

A szerzetesi élet nehézségeiről szólt a főpásztor, s  a szinódus fontosságára is felhívta a figyelmet, majd bejelentette: két jezsuita paptestvér az Egri Főegyházmegyében szolgál tovább.

Az érsek a szentmise elején megszentelte a gyertyákat.

05(2)

Homíliájában Ternyák Csaba rámutatott: ez a február 2-i találkozó nagyon hasonlít a nagycsütörtöki olajszentelési szentmiséhez, amikor a püspök  papjaival találkozik. Ez a mai alkalom pedig éppen arra lehetőség, hogy a szerzetesek, szerzetesnők közösen adjanak hálát a hivatásukért a püspökkel, és hogy imádkozzanak új szerzetesi hivatásokért.

06(3)

Nagyszerű alkalom ez arra, hogy rácsodálkozzunk egymás hivatására – hangsúlyozta az egri érsek, s külön köszöntötte a jezsuita rend provinciálisát, Vizi Elemér atyát, aki Budapestről érkezett az egri szentmisére. „Mivel ő nem az Egri Főegyházmegye területén szolgál, külön öröm, hogy itt van velünk, és az, hogy két jezsuita paptestvér az idei évtől itt szolgál velünk” – fogalmazott.

A szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szólva kijelentette: „fontosak vagytok az egyház számára, az Egri Főegyházmegye számára. Úgy tekintek rátok, mint egyházunk gazdagságára, akik ráirányítjátok a hívő és kereső ember figyelmét Istenre, és arra, hogy életünknek a halálon is túlmutató távlata, transzcendentális távlata van”.

10 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére a ti ünnepetek – mondta az érsek a szerzetesekhez szólva.A világ nem érti elkötelezettségeteket, mert nem hisz a transzcendenciában, nem hisz a személyes Istenben. Ezért az Istennek szentelt életet van aki ostobaságnak, más meg botránynak tartja, éppen úgy, ahogy Krisztus keresztjéről is gondolkodnak.

Ternyák érsek kiemelte: ezekben a hónapokban a szinodalitás témája áthatja kisebb-nagyobb közösségeinket. A szerzetesi kongregáció a mai napra küldött levelében, a megszentelt életet élő személyekhez fordulva arra buzdít, hogy a közösségek vegyenek részt ebben a szinodális folyamatban. Mindenkihez szól a felhívás, hogy lépjen be a kölcsönös meghallgatás dinamizmusába, amely az egyház minden szintjén zajlik, és amely Isten egész népét bevonja.

A szerzetesség az egyház minden korszakában, amikor valamilyen krízis volt, valamilyen nehézség, botrány ütötte fel a fejét, akkor jött egy nagy szent, akinek akadtak követői, és egy rendben csoportosultak, az egyház megújulásáért dolgoztak és tevékenykedtek. Mindezt úgy, hogy a szerzetesi közösség nem zárult be önmagába, hanem karizmáit természetesen az egész egyház, a pápa, a püspök, a plébániai közösségek szolgálatába állította - mondta az érsek, s úgy fogalmazott: „ezért vagyok én is személy szerint nagyon hálás nektek. Megtapasztalom ugyanis részetekről ezt a készséget, imádságot, áldozatot és munkát, amellyel az egész egyház épüléséért tevékenykedtek.”

Szentbeszéde végén Ternyák érsek Gyertyaszentelő Boldogasszony közbenjárását, s a mennyei Atya áldását kérte.

 

Debnár Ádám

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert