Lektorokat és akolitusokat avatott az egri érsek

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Lektorokká avatta a harmadéves, akolitusokká a negyedéves kispapokat január 17-én ünnepi szentmise keretében az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek.  Az ötödéves kispapokat pedig befogadta a szent rendek jelöltjei közé, ez az úgynevezett ad missio.

A lektor sajátos feladata, hogy az Isten igéjét a liturgikus összejöveteleken felolvassa.

Az akolitus felavatása az oltár szolgálatára és az áldozópap, valamint a diakónus segítésére történik. Fő teendője, hogy az oltárt és a szent edényeket előkészítse, és ha szükséges, a híveket megáldoztassa.

 

A lektori szolgálatban az Egri Érseki Papnevelő Intézetből és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból hét harmadéves kispap részesült az Egri Főegyházmegye szolgálatára.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szolgálatára pedig egy lektort avattak.

Az akolitusi szolgálatban az Érseki Papnevelő Intézetből és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból hét negyedéves kispap az Egri Főegyházmegye, két kispap pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szolgálatára részesült.

Az Ad missiot, a befogadást, a szent rendek jelöltjei közé pedig hárman kérték az Egri Főegyházmegye, egy növendék pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára.

 

Ternyák Csaba érsek homíliájában a szentmisében énekelt zsoltárvershez kapcsolta gondolatait: „Íme, eljövök Uram,  hogy  teljesítsem azt,  amit kívánsz.”

Ez a gondolat él a ti lelketekben és ez a gondolat élt Sámuel lelkében is, akinek életére ez a nyitottság és készség volt jellemző. Készen állt bármelyik pillanatban, még éjjel is arra, hogy szolgáljon Éli főpapnak és által magának az Úrnak. Bár a szolgálat volt a hivatásuk mindkettőjüknek, mégis egyikük sem értette meg elsőre, hogy ki az, aki hívja a fiút - fogalmazott a főpásztor, majd az avatandó kispapokhoz fordult: Talán közöttetek is vannak olyanok kedves kispap testvérek, akik nem azonnal, nem elsőre hallották meg a hívó szót. Milyen jó, ha  ilyenkor van egy tapasztalt lelkivezető, pap, egy szemináriumi elöljáró, aki eligazít, hogy mit kell mondani, tenni akkor, ha hallod az Úr hívó szavát. Válaszolj, mint Sámuel: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád”. Az érsek elmondta: örömmel tölt el,  hogy Sámuelhez hasonlóan ti is nyitott füllel és nyitott lélekkel meghallottátok a hívást és válaszoltatok rá: „Íme, eljövök Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz”.

Majd az érsek a lektori és akolitusi rendben részesülő kispapokhoz fordult: Ahogy különbözik egymástól Sámuel, Péter vagy András meghívása, úgy a ti hivatásotok története is különböző. Mégis, szinte mindig van valaki, aki segít értelmezni azokat a jeleket és történéseket, amelyek a hivatás útján elindítottak benneteket. Minden Istennek átadott életben közös azonban: a készség, a lelkesedés és az elköteleződés. Azok a szolgálatok, az ún. kisebb rendek, amelyben ma részesültök a világi hívek szolgálati fokozatai ugyan, mégis a szolgálati papságra készülők számára is fontos lépések ezek a végleges elköteleződés útján.

Végül a szent rendek felvételére készülőkhöz így szólt: A mai avatásoknak az igazi jelentősége abban áll, hogy a Krisztusnak való végleges elköteleződésetekben egy újabb lépést tesztek előre. Ma ismét elismeritek őt életetek igazi urának és arra készültök, hogy egyszer majd a papszentelésben végérvényesen odaadjátok magatokat neki, hogy alter Christus, másik Krisztus legyetek.

A homília után kezdődött a lektor és akolitus avatás szertartása, mely formailag a lektorok esetében a "Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!", míg az akolitusok esetében a "Vedd az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál!" szavakkal történt.

 

A misszióra szóló megbízatást kérő kispapokhoz a következő kérdésekkel fordult a Főpásztor: „Akartok-e az Úr hívására válaszolva teljesen felkészülni, hogy így alkalmassá váljatok az egyházi rendet felvéve a szent szolgálat vállalásra? Akartok-e lelkileg olyanná alakulni, hogy Krisztus Urunknak és az Ő titokzatos testének, az egyháznak hűségesen szolgálhassatok? Az „akarunk” választ követően Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott: az egyház örömmel fogadja elhatározásotokat. Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett bennetek!

Lektorok: Bryska Jan Marek, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Németh Mihály, Novák Lajos, Nyeste Tamás, Szedmák Zoltán, Urych Lukasz Bermard

Akolitusok: Amaguaya Joe Steven, Czárán Bálint, Herrera Acacio Luidimar, Lestál Balázs, Mihályi Mátyás, Osztie Balázs, Papp Attila, Tatár Bálint, Trevisan Pietro

Ad missio: Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Szabó Gábor

 

 

Szöveg: Sinkovics Andrea

Kép: Gergely Gábor