Lektorokat és akolitusokat avatott az érsek

 

FJH_7594

Az ünnepi szentmisét az egri bazilikában tartották 2022. november 20-án, Krisztus király vasárnapján. Lektori szolgálatra kettő, akolitusi szolgálatra egy papnövendéket avatott a főpásztor, valamint ad missio keretében négy papnövendéket fogadott a szent rendbe. Ternyák Csaba arról beszélt: a papok az élő Isten szolgái.

főpásztor prédFJH_7670

A főpásztor homíliáját azzal kezdte: amikor a szentmise elején felzúgott az orgona, a kórus és a hívek diadalmas éneke, - Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat -, akkor öröm töltötte el a szívünket. Jó nekünk Krisztushoz tartoznunk, jó nekünk, hogy Isten országának a polgárai lehetünk - mondta. Ez a latin nyelvű mondat olvasható a római Szent Péter télen található obeliszken és számos egyházi épületen is: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. A királyoknak trónjuk van, nemzetek felett uralkodnak, alattvalóiknak parancsolnak. Feltehetnénk a kérdést: hol győz Krisztus, hol uralkodik, hol parancsol?

totál prédikációvalFJH_7696

Christus vincit

Mit jelent Krisztus győzelme? – kérdezte Ternyák Csaba. Azt mondta, akit a mai evangélium szerint kínhalállal megöltek, miközben a nép ott bámészkodott, mások megalázták, kigúnyolták, káromolták, a fizikai megsemmisítésen túl lelkileg is összetörték. Miféle győzelemről szól az ének? Isten szereti a vesztes helyzeteket, mert azokban mutatkozik meg igazán hatalma nagysága. Halálával magát a halált győzte le, keresztje győzelmi jelvény, töviskoszorúja valóságos korona lett. Oldalának átszúrt sebe pedig – amelyből vér és víz folyt ki – szentségi forrássá, igazi erőforrássá vált minden követője számára. Igazi győzelme mégsem a halálban, hanem feltámadásában válik nyilvánvalóvá, amikor a halálból, mint győztes tért vissza. 

Krisztus győzelme tehát nem látványos bevonulás, hanem az igazság szelíd diadala, a hazugság felett, az élet győzelme a halál felett, a szeretet győzelme a gyűlölet fölött. Ez a győzelem örök életünk záloga – hívta fel a figyelmet a főpásztor.

 

Christus regnat

Krisztus uralkodik is – folytatta beszédét Ternyák érsek. De uralma nem elnyomás, nem önkény, hanem szelíd pásztori szolgálat. Krisztus királyságának ez az igazi perspektívája, és minden egyházi szolgálatnak is ez az igazi tartalma. Vele mi is uralkodni fogunk, de ez az uralkodás éppen a szolgálatban valósul meg. Az ő tanítványaivá válni és nyomdokaiban járni egész életünk során azt jelenti, hogy egyre inkább azokat az érzéseket tápláljuk magunkban, amelyek őbenne voltak, aki Istennel való hasonlóságát nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodni kell, hanem kiüresítette magát és hasonlóvá vált hozzánk.

 

Chritus imperat

Mint minden király, Krisztus is parancsol, azt mondja a gazdag ifjúnak, tartsd meg a parancsokat, az Isten- és emberszeretet parancsát. Ternyák Csaba arról szólt, Jézus parancsai nem nehezek, hiszen minden könnyű, ami szeretettel történik, az ő országában pedig a legfőbb törvény a szeretet. Parancsait mi is elfogadjuk és követjük, azok ránk is érvényesek, mert olyan király ő, aki egyszerre igazságos és irgalmas is.

222222avatandók oldalról2FJH_7662  

A főpásztor ezután azzal az avatandókhoz szólva úgy fogalmazott: egy fokkal közelebb kerültök a papsághoz, s az évek múlásával, amelyeket a szemináriumban töltöttetek, egyre inkább Krisztus lett életetek központja, ideálja és ura. Az a barátság, amit megtapasztaltatok akkor, amikor a meghívásban részesültetek, az évek során egyre jobban elmélyült bennetek. Megtanultatok bízni benne, aki kézen fogva vezet benneteket és kialakítja rajtatok az ő vonásait, míg el nem juttok az érett férfikorra, és megértitek hivatások lényegét, hogy „Alter Christus-sá”, másik Krisztussá kell válnotok. Kortársaitoknak és a híveknek joguk van felfedezni bennetek Krisztus képmását.

avatandók FJH_7656

Csodálatos életre szóló kalandra hívott meg, és ti erre bátor igennel válaszoltatok. Ő szólít, noszogat továbbra is, ő nevel, alakít és formál benneteket, és változtat át, mint ahogy az oltáron a kenyeret és a bort átváltoztatja, átváltoztat benneteket is, hogy a kimondott igeneteket minden nap meg tudjátok újítani – mondta Ternyák Csaba.

2222avatásFJH_7722

A főpásztor  köszönetet mondott Buda Péter rektornak és a szemináriumi nevelőknek, tanároknak azért a kiemelkedő szolgálatért, amelyet a papnevelés területén végeznek egész Egyházunk javára. Isten áldja meg őket hűséges és áldozatos szolgálatukért, Szent János evangélista, egyházmegyénk védőszentje, könyörögj érettünk! – zárta beszédét Ternyák érsek.

avatás

A lektor sajátos feladata, hogy az Isten igéjét a liturgikus összejöveteleken felolvassa. Harmadéves kispapként lektori feladatra az Egri Főegyházmegye szolgálatára Kozma Szilveszter, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára Mokánszki Máté növendékeket szentelték. Az akolitus felavatása az oltár szolgálatára és az áldozópap, valamint a diakónus segítésére történik. Ebben a szolgálatban részesült az Érseki Papnevelő Intézetből az Egri Főegyházmegye szolgálatára Muhari Máté. Az érsek az ötödéves kispapokat a szemináriumból befogadta a szent rendek jelöltjei közé (ez az ún. ad missio). Ők: Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Novák Lajos és Szedmák Zoltán.

zeneFJH_7599

A szentmisén zenei szolgálatot végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Gimnázium Kamarakórusa és az Egri Érseki Fiúkórus, valamint Kubík Tamás orgonaművész, vezényelt Kovács Ádám és Schmiedmeiszter Szilvia.

 

Debnár Ádám

kép: Juhász Nándor