Lelkipásztorok feladata a köznevelésben

 

Aktuális feladatokról, missziós lehetőségekről tanácskoztak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények lelkipásztorai február 20-án az Érseki Papnevelő Intézetben. Köszöntőjében Dr. Ternyák Csaba érsek rámutatott a lelkipásztorok azon felelősségére, mellyel a helyi iskolákban folyó hitéleti nevelést és ahhoz kapcsolódó programokat koordinálják. Ezt követően a gyermekvédelemről hallottak előadást a jelenlévők.

Dr. Novák István, a  Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola főigazgatója a gyermekvédelemmel kapcsolatos szemléletről a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott: nem csupán az a feladat, hogy bizonyos bűncselekményektől megóvják a növendékeket, vagy az áldozatok segítséget kapjanak.  Egy sokkal tágabb körű folyamatról van szó, melyben az egyháznak az a feladata, hogy az intézményekben zéró toleranciát gyakoroljon minden  káros megnyilvánulással szemben.

A hatékony munkához diákok, szülők és pedagógusok szoros együttműködésére, valódi közösségre van szükség. A közösségépítésről, a szülők megszólításának lehetséges módszereiről Szőke Gábor iskolalelkész osztotta meg tapasztalatait. Úgy fogalmazott: a gyermeken keresztül is fel lehet nyitni a felnőttek szemét a lelki élet felé.

Minden évben van egy közös cél, egy mottó, amelyet valamennyi – az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő - intézmény beépít a nevelési programjába. Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra irányul a figyelem.

Lóczi Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának alelnöke a missziós kereszt kínálta alkalmakról szólva elmondta: ez egy lehetőség a lelkipásztoroknak és az iskoláknak is, hogy kivegyék részüket a készületből.

A missziós lehetőségek mellett az aktuális törvényi, jogszabályi változásokról is tájékoztatást kaptak a tanácskozás résztvevői.