Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019 novemberi száma

A tartalomból:

Purgatórium - Novemberben nemcsak emlékezünk elhunyt szeretteinkre, hanem imádkozunk is értük. Nem csupán a hálás szeretet, hanem Isten igéje és Egyházunk tanítása is erre biztat bennünket. Azért imádkozunk, hogy Isten irgalma bocsássa meg elhunyt testvéreink bűneit, gyarlóságait, és adja meg nekik az örök élet boldogságát. A Biblia alapján tudjuk, hogy az irgalmas Isten még halálunk után is megadja nekünk a bocsánatos bűnöktől való szabadulás lehetőségét. Már az Ószövetség is megemlíti, hogy Makkabeus Júdás ezüstdrachmát küldött Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be a megholtak bűneiért. A leírás azt is megjegyzi, hogy „szent és üdvös gondolat imádkozni a halottakért”, hogy bűneiktől megszabaduljanak (2 Makk 12,40-45).  Az Úr Jézus beszél arról, hogy van olyan bűn, ami nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a másvilágon (Mt 12,32). Ebből logikusan következik, hogy vannak más bűnök, amelyek a túlvilágon is bocsánatot nyernek.  Szent Pál egy hasonlattal utal arra, hogy életünk végén valamiféle tisztító jellegű tűz által is megmenekülhetünk, illetve eljuthatunk az üdvösség állapotára (1Kor 3,10-15). Ezt a lehetőséget, illetve állapotot latin eredetű szóval purgatóriumnak nevezzük. Tisztítóhelynek vagy tisztítótűznek is szoktuk mondani, de egyik sem szerencsés elnevezés, mert nyilvánvaló, hogy nem egy helyről van szó, hanem a tisztulás állapotáról, amit megad a mennyei Atya a gyarló embernek. Dante, az olaszok nagy költője is vallja, hogy ez egy állapot, „ahol kitisztul az emberi szellem, s méltóvá lesz, hogy legyen az ég lakója” (Isteni színjáték, I, 5-6). Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy a katolikus tanítás szerint, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de mégsem teljesen tisztán, a purgatóriumba jutnak, hogy megtisztulva alkalmassá váljanak az örök élet boldogságára.  Ez egy átmeneti állapot.  Modern hasonlattal élve egy „egyirányú utca”, mert innen már csak a mennyországba lehet jutni.

„Tegyétek boldoggá az embereket!” - November hónapban ünnepeljük a legismertebb magyar szentet, Árpád-házi Szent Erzsébetet, akit 788 évvel ezelőtt, november 19-én temettek el. A Katolikus Karitász védőszentje, a mindössze 24 évet élt magyar királylány, aki némethonban élte le életét és jótékonykodó életszentség hírében fejezte be. Halála után négy évvel már a szentek sorába avatta IX. Gergely pápa.

Erzsébet egyik mondása volt: „Tegyétek boldoggá az embereket!”. Ha a boldogságot a nélkülözés akadályozta, akkor adományokkal segítette a rászorulókat, ha vigaszra volt szükségük, akkor lelkileg erősítette az embereket.

Árvai Ferenc igazgató elmondta, hogy a Főegyházmegyei Egri Karitász Központ égi pártfogónk példáját követve teszi a jót az evangélium szellemében és az egyház nevében, közvetítve az Isten gondviselő szeretetét. Főegyházmegyénkben 64 plébániai Karitász Csoporttal, 911 karitász önkéntessel, Egri Karitász Központtal, egri RÉV szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal és miskolci Karitász-Ponttal igyekszik ennek a küldetésnek megfelelni. Ebben az évben télen a családokat kályhával és tüzelővel, a hajléktalanokat meleg étkeztetéssel és téli ruhával segítettük. Egerben egész évben naponta 50 rászoruló kaphat meleg ételt a Karitász Konyhán. Tavasszal 1.200 család kapott vetőmagot, hogy a kertjeik művelésével segítsék az öngondoskodást. Tartósélelmiszer csomaggal 1.700 alkalommal segítettek családokat. Egész nyáron 300 rászoruló gyermek táborozott ingyen a karitász táboraiban. Krízissegély programjukban - rezsi támogatásban, gyógyszer kiváltásában, gyógyászati segédeszköz megvásárlásában 728 családot támogattak. A karitász önkénteseik számára karitász lelkigyakorlatot és szakmai képzéseket szerveztek, hogy hatékonyabb legyen a karitatív szolgálatuk. Árpád-házi Szent Erzsébet égi közbenjárását megtapasztalják, mert sok adományozóval és segítővel erősíti munkájukat. Hála és köszönet a karitászban jótékonykodó munkatársaknak, önkénteseknek és az adományaikkal segítő támogatóknak. A "Főegyházmegyei Karitász Központ Eger" CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma: 10700282-48854209-51100005

Ünnepelt a Szent István Rádió és Televízió közössége - 2000. október 20-án kezdte meg adását Egerben, a Seregély István érsek által alapított Szent István Rádió. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére pedig 2011-től készíti műsorait a Szent István Televízió. A 19. születésnapon a hagyományoknak megfelelően szentmisében adtak hálát a médiumok munkatársai. Ezúttal a minorita templomban volt a szertartás. Szarvas István atya, a rádiót és televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke szentbeszédében úgy fogalmazott: az evangéliumban Jézus vendégségbe megy. Belép a vendéglátó farizeus házába. Nekünk is így kell a technika eszközein keresztül is elvinnünk Istent az emberekhez, eszközök vagyunk Isten kezében. Műsorainkkal kell szolgálnunk Krisztus ügyét, mert tudjuk, az Isten mindenhol ott akar lenni, mindenkivel találkozni akar. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rádió és a televízió jó eszköz erre, s ez számunkra felelősséget jelent. A munkatársak a szentmise után bejárták azt a Deák Ferenc utcai épületet, mely hamarosan a szerkesztőség székhelye lesz.

Fontosnak tartja, hogy segítsen másokon - Barta Judit igazgatóhelyettes, a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola matematika-kémia szakos tanára a Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült az idei egyházmegyei tanévnyitón. A kitüntetést Ternyák Csaba érsek adta át az egri bazilikában. Mint megtudtuk: Barta Judit 1986-tól dolgozik az iskolában. Ő a mezőkövesdi középiskola egyik motorja.

- Borsodbótán töltöttem gyermekkoromat, egy bányásztelepülésen - mondta - A bányászok összetartása, segítőkészsége beleíródott a gyermekkoromba, ami meghatározta a további életemet. Mindig fontosnak tartottam, ha módomban van, segítsek másokon. Középiskolába Kazincbarcikára az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolába jártam. Kollégista voltam és szerettem tanítva tanulni. Ezért választottam a tanári pályát, és a matematika, kémia szakot. Reál érdeklődésem mellett az olvasás szeretete is megmaradt. A mai napig ez jelenti számomra a kikapcsolódást, a horgászat, valamint a régi tárgyak gyűjtése és felújítása mellett. 1986 óta vagyok a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskolában, folyamatosan osztályfőnökként, szülői munkaközösség összekötő tanárként illetve ifjúságvédelmi felelősként, osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként, majd igazgatóhelyettesként. 2000 óta folyamatosan foglalkozom a pályázatok koordinálásával. A célom, hogy kiegyensúlyozott, az élet minden területén helytálló gyermekeket neveljünk.