Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. októberi száma

A tartalomból:

A Rózsafüzér hónapja - Október a Rózsafüzér imádság hónapja. Egyrészt azért, mert Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér királynéját október 7-én köszöntjük, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy októberben, a katolikus templomokban minden este közösen imádkozzuk a Rózsafüzért.

Rózsafüzér királynéja ünnepét V. Piusz pápa rendelte el annak emlékére, hogy az általa szervezett keresztény seregek 1571. október 7-én a lepantói tengeri csatában legyőzték a muszlim török csapatokat. A történeti beszámolók szerint a csata előtti órákban a főparancsnok vezetésével a pápai sereg a Rózsafüzért imádkozta. Az ütközet ideje alatt Piusz pápa Rómában, Szűz Mária képe előtt térdelve imádkozta a Szentolvasót, és kérte a Szűzanyát, hogy segítse győzelemre a sereget. A csata elején a törökök fölényben voltak, de dél körül hirtelen megfordult a szél, a szemükbe fújta saját ágyúik füstjét, ami megzavarta őket. A keresztény sereg kihasználva a zűrzavart, elsüllyesztette a török vezérhajót. A vezető nélkül maradt hajóhad eszeveszetten menekült. Így a keresztények a lepantói tengeri csatában fényes győzelmet arattak, s ezzel hosszú időre elejét vették a törökök hódításainak.

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora azt is leírja cikkében, hogy a pápák is mindig szívesen imádkozták a Rózsafüzért. Az imádság régebbi formáját IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban.  A régebbi forma azt jelenti, hogy a keresztények 15 „titok” segítségével imádkozva elmélkedtek Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről (örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok). Minden bizonnyal Szent II. János Pál pápát is a Rózsafüzér pápájaként fogják emlegetni, hiszen 2003-at a Rózsafüzér évének nyilvánította. Ebből az alkalomból egy apostoli levelet (Rosarium Virginis Mariae) adott ki, melyben az eddigi titkokat kiegészítette újabb öttel, a „világosság titkaival”. Ezek az új „titkok” az Úr Jézus életének olyan eseményeire emlékeztetnek bennünket, amelyek nagyon fontosak megváltásunk és keresztény életünk szempontjából. A világosság titkai: 1. Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett; 2. Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét; 3. Jézus, aki meghirdette Isten országát; 4. Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét; 5. Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

 

Felújítják az egri bazilikát - Szeptemberben elkezdődött az egri bazilika felújítása. Ficzek László általános helynök, az Érseki Vagyonkezelő Központ igazgatója és Rudolf Mihály építész, a felújítás tervezője ismertette a felújítás részleteit.

A külső-belső munkálatok két ütemben valósulnak meg, és várhatóan három évig tartanak. A bazilika belsejében többek között kicserélik a burkolatokat, restaurálják a freskókat, és néhány ablak is új külsőt kap. Megújul a világítás is, számos egyedi lámpa készül. Korszerűsítik az elektromos hálózatot. Megszépül az oltár és elkészül egy új keresztelőkút is. Szembetűnő változás lesz, Ternyák Csaba egri érsek kérésére, hogy az érseki trón és a papi székek közelebb kerülnek a hívekhez.

Több helyiség új funkciót kap. A sekrestye alatti pincében vizesblokkot építenek. A sekrestye feletti tér raktár és egyben kiállítótér lesz, miseruhák és kegytárgyak számára. A munkálatok kiterjednek az altemplomra. Itt gondoskodnak a megfelelő páraelvezetésről, és korszerű világításról is. Úgy ütemezik a felújítást, hogy a bazilika közben működő templom maradjon.

A bazilika búcsúja - Az egri bazilika Szent Mihály-búcsúját szeptember 29-én este fél 7-kor tartották. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, szentbeszédet Orosz Atanáz a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus püspöke mondta. A szentmise előtt egy órával került sor Eszterházy Károly püspök szobrának megáldására a róla elnevezett téren. A szobrot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Főegyházmegye közösen finanszírozta. A szobor alkotója Kovács Jenő szobrászművész.

Főegyházmegyei Ministráns Találkozó - Ternyák Csaba egri érsek, 2019. október 5-én, immár tizenkettedik alkalommal hívja és várja az Egri Főegyházmegye ministránsait az egri bazilikába, az Főegyházmegyei Ministráns Találkozóra. A találkozó meghívott vendége Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk. Az utolsó előkészületi évnek kettős célja van: az evangelizáció és a közösségeink megerősödése az Eucharisztia által. A találkozó mottóját ennek fényében: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). A Főpásztor szeretettel várja a ministránsokat, a paptestvéreket és a hitoktatókat, hogy együtt ünnepeljünk és imádkozzunk.

Egy Szent Gellért-díjas Felsőzsolcáról - Ternyák Csaba egri érsek Szent Gellért-díj arany fokozatával tüntette ki az egri bazilikában tartott idei tanévnyitón Putz Józsefet, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját. Ahogy a laudációból megtudhattuk: a kitüntetett magyar-történelem szakos tanár, 2012-től az iskola igazgatója. Hivatástudat és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett maximális felelősség jellemzi. Fejlett toleranciával, nagy empátiával fordul a többségében nehéz sorsú tanítványai és szüleik felé. Jó kapcsolatokat ápol az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel. Évtizedek óta tagja az önkormányzat szociális bizottságának. Az egyházközség képviselőtestületének aktív tagja. Szakmai és közéleti munkája mellett a hitélete és családi élete is példaértékű. Érdemei elévülhetetlenek az iskola katolikussá formálásában.