Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2020. februári száma

A tartalomból:

Ökumenikus imahét Egerben és Miskolcon - Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt az egyesült államokbeli Graymoorban tartott imahéten. Hazánkban ez az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.
Az idei imahetet január 19–26. között rendezték meg a Krisztus-hívők egységéért. A hét igei mottói a következők voltak:„...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2) és „...igen emberségesen bántak velünk...” (ApCsel 28,2). Az idei imahét anyagát a máltai keresztények készítették.
Egerben az imahét nyitónapján hagyományosan minden felekezet saját templomában, saját liturgiával kezdte a hétnapos imaalkalmat. Közös istentiszteletekre – a történelmi egyházak részvételével – az ezt követő napokban került sor. Miskolcon január 19-én, vasárnap a Belvárosi evangélikus templomban Szemerszki Mihály görögkatolikus parókus hirdetett igét, ezt követően minden nap más templomban tartottak istentiszteletet. A zárónapon, január 25-én, szombaton a miskolci Minorita templomban Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese, Fabiny Tamás evangélikus, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök és Ternyák Csaba római katolikus érsek hirdetett igét.

Urunk bemutatása - Február 2-án tartjuk Urunk bemutatásának ünnepét. Fontos ünnepünk, ha vasárnapra esik, még akkor is megünnepeljük. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy az ószövetségi törvények előírásainak megfelelően Szűz Mária Jézus születése után a 40. napon bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Korábban ezen az ünnepen inkább a törvénynek engedelmeskedő Máriára, a legszentebb kismamára és az ő jeruzsálemi útjára figyeltünk. Ezért hívták ezt az ünnepet Gyertyaszentelő Boldogasszonynak. Napjainkban az Egyház inkább a Mária karján ülő gyermekre, Jézus Krisztusra, a világ Világosságára irányítja a figyelmünket. Így lett az ünnepből Urunk bemutatása. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy az ünnepi evangélium arra is utal, hogy a betlehemi pásztorok és a napkeleti bölcsek után a jeruzsálemi templomban immáron a nagy nyilvánosság előtt is megjelent a világ Megváltója. A templomban az idős Simeon fogadta őt, aki a Szentlélektől kinyilatkoztatást kapott, hogy addig nem hal meg, míg meg nem látja az Üdvözítőt. Ez az ígéret ekkor teljesedett be, amikor találkozott vele, ezért az ortodox egyházakban a Találkozás ünnepének nevezik ezt a napot. Az evangélium szerint az istenfélő és a Messiást hűségesen váró bölcs öregek, az agg Simeon és Anna prófétaasszony, mind felismerték a feltűnés nélkül közeledő pólyás kisbabában a világ megváltóját és üdvözítőjét. Benne megtalálták életük beteljesedését és az üdvösséget.

Élet, megújulás, küldetés - Az Országos Lelkipásztori Teológiai Napok rendezvénysorozata január 27-én kezdődött Egerben, az Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében. A Szent János Továbbképző Központban tartott rendezvény jelmondata: „Szerette övéit, a végsőkig szerette őket” (Jn 13,1) volt. A téma: élet, megújulás, küldetés az Eucharisztiából. A négynapos rendezvényt bevezető szentmisét Ternyák Csaba egri érsek tartotta. Homíliájában az eucharisztiából fakadó új életről szólt.
Ezt követően Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: a hetvenes évek óta rendezik meg ezt a programot, melynek több, mint tíz éve Eger ad otthont. A mostani összejövetelen kétszázhúszan vettek részt, papok és világi munkatársak. Az első előadó Török Csaba teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tv-referense volt. „Az Egyház az Eucharisztiából él” címmel arról beszélt, mit jelent eucharisztikus módon újra gondolkodni az Egyházról. Kedden Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök Az Eucharisztia személyes életemben címmel tartott előadást, majd Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye görögkatolikus püspöke beszélt Az Eucharisztia a keleti egyház és a szentatyák tanításában címmel. A szerdai nap során Szíria szenvedése tanít minket imádkozni címmel Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye érsek-metropolitája osztotta meg személyes tapasztalatait az érdeklődőkkel. Beszámolt azokról a borzalmakról is amelyeket saját szemével láthatott néhány héttel ezelőtt tett szíriai látogatása során. Ezután beszámolók hangzottak el a folyamatos szentségimádásokról, melyeket több helyen tartanak az országban, majd tanúságtételekre is sor került. A csütörtöki zárónapon Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek tartott előadást Eucharisztia és misszió címmel, majd a lelkipásztori napok program szentmisével és Te Deummal zárult.

Eucharisztikus misszió Egerben - 2020. szeptember 13. és 20. között „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) mottóval rendezik meg Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Az esemény előkészítésére három éves lelkipásztori előkészítő program készült. A harmadik év témája az evangelizáció, mások meghívása a Jézus Krisztussal való találkozásra, és ezzel összefüggően a kongresszus programjaira is. Egerben, a Ciszterci, Szent Bernát templomban január 2-án folytatódott az elmúlt évben kezdett elsőcsütörtöki eucharisztikus misszió, melynek keretében a szentmisében Szabó József spirituális tanítását hallgathattak meg a hívek, majd szentségimádás zárta az összejövetelt. A következőkben február 6-án a Jézus Szíve templomban, március 5-én a Szent II. János Pál Missziós Központban, április 2-án a lajosvárosi Szent Lajos templomban, május 7-én a Minorita, Szent Antal templomban, június 4-én pedig a Ferences, Nagyboldogasszony templomban tartják az elsőcsütörtöki összejövetelt. A részletes program a templomokban kifüggesztett plakátokon tekinthető meg.

Szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni - A Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült Lanszkiné Donkó Márta, a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, aki a kitüntetést Ternyák Csaba egri érsektől vehette át. Az előterjesztés szerint a tanárnő magas színvonalon dolgozik. Tanítványaival a megyei és országos versenyek eredményes résztvevője. Példamutató, kitartó, lelkiismeretes oktató-nevelő munkájával tantárgyainak szeretetet sugározza. Osztályfőnöki munkájában a felelősségtudat, a megértő szeretet és a segítségadás összhangjára törekedett. Évtizedeken át vezette a természettudományos munkaközösséget. A hon- és népismeret tantárgyon belül fontosnak tartotta a „matyó” kultúra átadását. Tanítványaiban elmélyítette a hazaszeretetet és odaadást, saját példájával igyekezett őket ráébreszteni magyarságukban rejlő értékekre. Vallásos életével mintát ad az iskola tanulói és felnőtt közösségeinek egyaránt. Rendszeres felolvasó a vasárnapi szentmiséken, a Jézus Szíve Plébánia egyházközségi képviselőtestületének tagja.