Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2021 augusztusi száma

 "

A tartalomból:

A szentmise - Augusztusban a vasárnapi szentmiséken folytatólagosan felolvassuk János evangéliumának hatodik fejezetét, az Úr Jézusnak az „Élet kenyeréről” szóló nagy beszédét. Különösen is aktuális ez a 2021-es budapesti Eucharisztikus Kongresszusra készülő magyar katolikusok számára. Minden szentmisén, de főleg a kongresszuson megvalljuk, hogy a szentáldozásban Jézust, az „Élet” kenyerét vesszük magunkhoz. Éppen ezért hitből fakadó örömmel mondjuk, hogy az Eucharisztia megünneplése, a szentmise keresztény életünk legfőbb forrása. Főként akkor lesz azzá, ha ismerjük a szentmise felépítését, a főbb részek közötti összefüggéseket, és a mise egyes részeinek célját és jelentőségét. A szentmise a bevezető résszel kezdődik, és az elbocsátással végződik. Ezek között helyezkedik el a két fő rész: az igeliturgia (amely az ambónál történik) és az Eucharisztia (áldozat) liturgiája. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy egyes szakemberek szerint a szentmise „három felvonásos kultikus dráma”. Az első felvonás a szentmise bevezető része és az igeliturgia, amely által ráhangolódunk a szent misztériumra és meghallgatjuk az Isten szavát. A második felvonás az adományok előkészítésétől az eucharisztikus ima végéig tart, amikor szentségileg megjelenik közöttünk a megdicsőült Krisztus, és az ő megváltó áldozata. A szentmise utolsó felvonása, a „Miatyánk” -tól a befejezésig tart, amikor a szentáldozásban, a feltámadt Krisztussal találkozunk és megkapjuk „az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét”. Az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan a hit által felismerhetjük Jézust a „kenyértörésben” (Lk 24,30). Végül az áldással útra indítanak minket – „menjetek békével” –, hogy keresztény hivatásunkat és küldetésünket teljesítsük a világban.

Megújuló templomok és plébániák - A nyár során, a járványveszély csökkenését követően az Egri Főegyházmegye főpásztora, Ternyák Csaba érsek több egyházközséghez ellátogatott. Június 20-án a sátai templomban a bérmálás szentségét szolgáltatta ki nyolc fiatal számára és megáldotta a kívülről megújult templomot. Ugyanezen a napon Upponyban, július 4-én Sajóbábonyban, július 17-én Felnémeten áldotta meg a felújított templomot. A pálosvörösmarti Mária Parkban július 17-én, szombaton délután mutatott be szentmisét a Családok évében Szent József tiszteletére az érsek, Iváncsy Balázs plébános és a helyi pálos szerzetesek celebrálásával. A szabadtéri szertartás végén, melyen többszáz hívő vett részt, az érsek illetve a jelenlévő papok és szerzetesek egyenként áldották meg a családokat.

Felsőtárkányban befejeződött a műemléki jellegű, késő barokk stílusú templom és a plébánia épületének felújítása. A munkálatok befejeztével, július 18-án délelőtt érseki szentmisével ünnepelték a búcsút. Ugyancsak július 18-án áldotta meg a felújított szarvaskői templomot a főpásztor.

-A megszépült, felújított templomhoz hasonlóan lelkünk templomát is újítsuk meg, hogy Krisztus tanítását követve hiteles tanúi legyünk az ő szeretetének és irgalmának – hangsúlyozta szentbeszédében Ternyák érsek.

Nyári iskolai táborok - Idén is sok család számára segítséget jelentenek az iskolai táborok. Az Egri Főegyházmegye iskoláiban többféle tábort szerveznek a tanulóknak, hogy a pedagógusok felügyelete mellett élményekben gazdagodjanak. A Csodaszarvas táborok az Egri Főegyházmegye 19 oktatási intézményében tanuló több mint 1500 általános iskoláskorú diák számára kínálnak tematikus programokat. A középpontba a környezetvédelem és a művelődés kerül, sok-sok sportolási lehetőséggel kiegészítve. A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával szervezett 3 napos „hittanos táborok” elsősorban a közösségépítést szolgálják; itt a vallási tartalom mellett fontos tényező a sport, a vidámság, az örömteli együttlét. Több helyen Erzsébet táborokat is szerveztek az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Itt a hagyományőrzésről, a sportolásról, az életmódról, valamint a kultúráról és a tudományról szólnak a programok.

A Hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és tagiskoláinak közel 300 diákja a Csodaszarvas-, valamint az Erzsébet tábor, illetve a hittantábor pályázatainak köszönhetően két felejthetetlen, önfeledt, jókedvben megélt hetet tölthetett el a számukra szervezett 13 táborban. A táborok helyszínei elsősorban az iskolák (Heves, Boconád, Pély, Tarnaszentmiklós) voltak, de ottalvós táborokban is részt vettek, illetve részt vesznek majd diákjaik: Sarudon hittantáborban, Abádszalókon Bűnmegelőzési táborban és Fonyódligeten Erzsébet táborban.

Új prefektus a Szemináriumban - A római tanulmányairól visszatérő Füleczki István atyát nevezte ki Ternyák Csaba érsek az Egri Érseki Papnevelő intézet prefektusává 2021. augusztus elsejétől. Írásunkban az új szemináriumi elöljárót kívánjuk bemutatni.

-1989-ben Szendrőben, ötödik gyermekként születtem a családomba, ahol természetes volt a mindennapi imádkozás, a rendszeres templomba járás, és a ministrálás. Négy nővérem van, akik boldog családanyák és szüleimet megajándékozták 17 unokával. Édesapám a diakónus szentelésem előtt tért vissza Teremtőjéhez, édesanyám jelenleg is Szendrőben él. Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd Edelényben voltam gimnazista. 2009-ben az Egri Hittudományi Főiskolán és Érseki Papnevelő Intézetben kezdtem el a papságra való készületet. 2015-ben szereztem teológiai diplomát, és ezt követően Ternyák Csaba érsek úr pappá szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Papi jelmondatom: „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam” (Zsolt 27,4). Első lelkipásztori helyem az egri Jézus Szíve Plébánia, ahol 3 évig voltam káplán és egyetemi lelkész. A papszentelés utáni két évben az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola közös képzésén tanultam tovább, majd 2017-ben szereztem tanári diplomát. Három év egri lelkipásztori szolgálat után, 2018-ban Főpásztorom Rómába, a Pápai Gergely Egyetemre küldött, ahol 2020-ban szaklicenciát szereztem dogmatikus teológiából. Emellett a Pápai Szent Kereszt Egyetemen egyéves képzés keretében a papnevelés elméleti és gyakorlati alapelveiről tanultam. Az elmúlt esztendőben Rómában maradva, a doktori dolgozatomat készítettem elő. Hálával, köszönettel és nagy lelkesedéssel kezdem meg augusztus 1-től az új feladataimat. Szép emlékeket őrzök a szemináriumi évekről a szívemben. Életem legmeghatározóbb évei voltak ezek, mert ott formálódtam pappá. Augusztustól pedig elöljáró paptestvéreimmel együtt segíthetem a növendékpapságot a hétköznapok különböző dolgaiban, hogy a 6 év alatt elmélyüljenek a teológiában és az imádságban, és Jézus Szíve szerinti papokká váljanak. Olyan papokká, akik hordozzák és továbbadják az Egyház mindig fiatal és mindig mosolygó arcát.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő