Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2022. februári száma

2022februar

A tartalomból:

Ökumenikus imahét Egerben és Miskolcon - Az ökumenikus imahetet 1908-ban rendezték meg először az USA-ban. Az évről-évre sorra kerülő ökumenikus imahét az idén 2022. január 16-tól 23-ig tartott. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökségének javaslata alapján az imahetet a tagegyházak az aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett tartották meg. Így a kisebb légterű templomok, imahelyek helyett a nagyobbakban jöttek össze a hívő emberek. Cikkünkben az egri és a miskolci programról számolunk be. Így többek között arról, hogy január 17-én, hétfőn az egri református templomban Ternyák Csaba egri érsek hirdetett igét. A főpásztor felidézte, hogy tavaly a járvány miatt nem volt lehetőség a találkozásra, ezért nagyon vártuk, hogy közös élményeink legyenek egymás hitéről, elkötelezettségéről. Azért vagyunk itt, mert ugyanaz a lelkesedés él bennünk, ami a napkeleti bölcseket hosszú zarándokútra késztette. Mint utalt rá, a kiadott imafüzet katolikus és protestáns fordításban is hozza Máté evangéliumának részletét, „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt”, illetve, „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” A főpásztor rámutatott: „Minimális eltérés van a két fordítás között, az egyik úgy állítja elénk a napkeleti bölcseket, mint akik azért jöttek, hogy hódoljanak előtte, a másik pedig úgy, mint akik imádni jöttek. Az érsek hangsúlyozta: mindkettő ugyanazt jelenti. Mi is egyszerre akarunk hódolni előtte és imádni őt, a hit csillaga vezet bennünket az Üdvözítőhöz. 

Lourdes - Minden évben február 11-én emlékezünk a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésére. Arra a Mária-jelenésre, amely 1858. február 11-én a dél-franciaországi Lourdes városa mellett, egy barlangnál történt. Erre az eseményre emlékeztet bennünket szinte minden katolikus templomban a lourdes-i barlang, amely az első jelenésre és ennek az üzenetére figyelmeztet bennünket. A stilizált barlangban ott láthatjuk Máriát úgy, ahogyan azt Soubirous Bernadette látta. Mária hófehér ruhát és vakítóan fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt a derekán, lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Ott látjuk a barlangban a kis látnokot is, akinek a Szűzanya összesen tizennyolc alkalommal jelent meg, bűnbánatot és engesztelést kérve. Legtöbb barlangnál egy kis táblán a következő feliratot is olvashatjuk: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Nyilvánvalóan azért, mert a Szűzanya március 25-én ezekkel a szavakkal mutatkozott be Bernadettnek. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is írt cikkében, hogy
a jelenés helyén egy forrás fakadt és sok csodálatos gyógyulás történt, ami a kételkedők számára is igazolta a Mária-jelenés valódiságát. Azok természetfeletti jellegét – hosszú és alapos kivizsgálás után – 1862-ben a tarbes-i püspök, majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte. Lourdes világhírű zarándokhellyé lett, ahova milliók látogatnak el engesztelni, és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni.

„Szeretnénk tovább nyitni a fiatalok felé…” - A lapban Bérczessy András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató-főszerkesztője értékelte a Szent István Rádió és Televízió elmúlt évét. Többek között elmondta: „Sokakkal együtt azt reméltük, hogy a járvány nem fogja már befolyásolni az életünket, de nem így lett, ezért a helyzethez alkalmazkodva dolgoztunk ebben az évben is. Azt tapasztaltuk, hogy a rendkívüli időszakban még nagyobb figyelem övezi munkánkat, hogy egyre nagyobb számban vannak olyan emberek, akiknek szinte az egyetlen kapcsolata a külvilággal a Szent István Rádió hangja. Mindig kihívást jelent az, hogy egyszerre kell az állandó értékeket képviselni és lépést tartani a világgal, technikai és tartalmi szempontból egyaránt. Mivel a rádióhallgatásnak fizikai korlátai vannak, ezért telefonos alkalmazást is indítottunk az internetes jelenlét mellett, ezen keresztül elérhető az adás.”

 „Tegyétek boldoggá az embereket!” - A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kissné Murányi Andrea a Szent Gellért-díj arany fokozatát vette át Ternyák Csaba érsektől az egyházmegyei tanévnyitón. Intézményvezetőként kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy a keresztény gondolkodás egyre jobban áthassa az iskolai közösséget. A kitüntetett egyebek mellett elmondta: „Mezőkövesden születtem 1964-ben, ahol nagy szeretetben nevelkedtem 13 évvel idősebb nővéremmel együtt. Szüleim és rokonaim mindkét ágról római katolikusok voltak. Kései gyermekként sok idős ember vett körül, akikkel nagyon szerettem együtt lenni és nekik segíteni. Apai nagymamám sokat mesélt bibliai történeteket az unokáinak, és Ő tanított meg imádkozni is. Általános iskolás éveim alatt döntöttem el, hogy felnőttként kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni. Kazincbarcikán óvónői szakközépiskolába jártam, majd a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói végzettséget. Tanítóképzős éveim alatt ismerkedtem meg férjemmel, akivel 1987-ben házasságot kötöttünk… Tanítói munkámat hivatásként élem meg, melynek középpontjában a gyermekek szeretete áll.  2008-tól igazgatói feladatokat látok el. 2011. augusztus 30-tól az iskolánk fenntartója az Egri Főegyházmegye lett. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Ternyák Csaba érsek atyától megbízást kaptam és igazgatói munkámat tovább folytathattam. Intézményvezetőként kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a keresztény gondolkodásmód egyre jobban áthassa az iskolai közösséget.