Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2023. februári száma

2023februar

A tartalomból:

Érseki áldás a felújított debreceni püspöki székházon - Január 6-án, Vízkereszt ünnepén, püspökké szentelésének 30. évfordulóján Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor a szertartás elején megáldotta a sót és megszentelte a vizet. Hálát adott harmincéves püspöki szolgálatáért, majd a szentmisét követően megáldotta a debreceni püspöki székház megújult és kibővült épületét. Szentbeszédében elmondta: a napkeleti bölcsek zarándoklata Istennek adott válasz: ők a csillag nyomán járva keresték a zsidók újszülött királyát, hogy hódoljanak előtte. Később az emmauszi tanítványok is zarándokoltak. Az akkor csüggedt és elárvult tanítványokhoz hasonlóan most mi is a hatása alatt vagyunk a közelmúltban történteknek: XVI. Benedek pápa halálának és temetésének – mondta Ternyák Csaba érsek. Az egri érsek kiemelte: az ő gazdag teológiai öröksége ma is eligazít bennünket, s ha Vízkereszt ünnepét meg akarjuk érteni, érdemes A názáreti Jézus című könyvét kézbe vennünk, amelyben így fogalmaz: „a napkeleti bölcsek kezdetet jelentenek, azt jelzik, hogy az emberiség útra kelt Jézushoz”.

Simeon jövendölése - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén (február 2.) az evangéliumi történetnek három főszereplője is van. Mindenekelőtt a gyermek Jézus, akit szülei az ószövetségi törvény előírásai szerint bemutattak a jeruzsálemi templomban. Azután két idős ember: az agg Simeon és Anna prófétaasszony, akik nagyon várták a Messiás eljövetelét. Az evangélium szerint Simeon „igaz és istenfélő ember” volt, akit eltöltött a Szentlélek. Lukács evangélista leírása szerint Mária és József csodálkozott azon, amit Simeon a gyermek Jézusról és Máriáról mondott (Lk 2,23). Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Simeon szavai először is azt hirdetik, hogy a kezében lévő gyermek az, aki az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten minden népre és nemzetre vonatkozó tervét megvalósítja. „Világosság lesz a pogányok megvilágosítására”, hiszen Ő az, aki beteljesíti Izaiás próféta jövendölését, mely szerint a Messiás a „nemzetek világossága” lesz (Iz 42,6). Isten egyetemes üdvözítő akarata benne és általa fog megvalósulni.

Egy Szent Gellért-díjas pedagógus Szerencsről - Csider Andorné, a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatóhelyettese a sárospataki bazilikában tartott főegyházmegyei tanévnyitón vehette át a Szent Gellért-díjat Ternyák Csaba egri érsektől.

– Vallásos, katolikus családból származom – mondta a kitüntetett pedagógus. –   Szüleim egyszerű emberek voltak, mindketten nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkeztek, de nagyszerű emberként állták meg a helyüket a munkahelyükön. Ők neveltek arra, hogy érték legyen életem során a hit, az önzetlen, tiszta szeretet, a bizalom, a tisztelet, a kedvesség, a munka értékének megbecsülése, a pontosság. Örökké hálás leszek nekik.

Egy különleges közösség - Az Egri Érseki Fiúkórus 2011 óta színesíti Eger és környéke zenei életét, ünnepeit, rendezvényeit. Alapítója: Ternyák Csaba egri érsek. A kórus vezetőjét, Schmiedmeiszter Szilviát arra kértük, értékelje az elmúlt évet. A teljes cikket az Egyházmegyei Hírek februári számában olvashatják!