Megnyílt a Szent István Könyvhét, átadták a Stephanus-díjakat

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt a megszokottól más időpontban és helyszínen, a Szent István bazilika előtt várja a látogatókat a 28. Szent István Könyvhét, 31 kiadó 8000 kiadványával, köztük számos újdonsággal és dedikáló szerzőkkel. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján adták át a Stephanus-díjakat.

A Szent István Társulat és a keresztény kiadók nevében Farkas Olivér igazgató köszöntötte z ünnepi megnyitó, díjátadó résztvevőit.

Dr. Sarbak Gábor elnök új kiadványokat ajánlott a közönség figyelmébe, teológiai, irodalmi és bölcseleti témájú könyveket. A Stephanus-díjakat Spányi Antal megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke adta át, beszédében úgy fogalmazott: a díjazottak az európai keresztény kultúra értékét közvetítik, ezért kapják az elismerést.

Vető Miklós professzor postumus kapta irodalmi munkásságáért a Stephanus-díjat, melyet testvére vett át. Dr. Mezei Balázs Mihály filozófus, egyetemi tanár, a Szent István Tudományos Akadémia tagja laudációjában kifejtette: Vető Miklós évtizedes munkájáért már számos elismerést kapott, több egyetem díszdoktora volt. Katolikus filozófusnak vallotta magát, egyszerre volt misztikus és racionálisan következetes. Napi áldozó volt, s ez áthatotta műveit is, melyek tiszta szellemiséget hordoznak, bennük szenvedélyesen vizsgálja Isten és ember kapcsolatát, viszonyát.  Testvére visszaemlékezésében elmondta: Vető Miklós jól használta talentumait, s ahogy tanárai mondták,okos volt, mint a nap, de nem vakított el senkit.

Keresztes Szilárd görögkatolikus nyugalmazott püspök teológiai munkásságáért kapta a Stephanus-díjat. Ternyák Csaba egri érsek a díjazott méltatásakor elmondta: régóta tartó személyes barátság fűzi össze őket. Az érsek évtizedekkel ezelőtt Pataki Kornél megyéspüspök titkáraként találkozott Keresztes Szilárddal, aki később a római Pápai Magyar Intézet rektora volt, amikor az egri érsek az intézmény növendéke volt. Egy püspök szolgálatának teológiai, lelkipásztori, mások üdvösségére kiható hatása van. Az a szolgálat, amit több mint 20 éven keresztül egyházmegyéje javára végzett nem merül ki templomok, parókiák, intézmények megalkotásában, hanem az a szolgálat, amit lelkipásztorként tanításaival végzett és végez, túlmutat az egyházmegyéje határain.  Keresztes Szilárd jól kamatoztatta Istentől kapott adottságait emberként, papként és püspökként, szorgalom és munkakedv jellemezte és jellemzi. Ternyák érsek emlékeztetett: idén nyáron az Egri Főegyházmegye papjainak tartott az egyházmegye védőszentjéhez, Szent Jánoshoz kapcsolódva három napos lelkigyakorlatot. A 89 éves püspökök 1955-ben szentelték pappá és 1958-ban doktorált, 1975-ben szentelték püspökké, s nevezték ki a hajdúdorogi egyházmegye segédpüspökévé, majd 1976-ban a miskolci exarchátus általános helynökévé és a budapesti szórványterület püspöki helynökévé. 1987-88-ban a Pápai Magyar Intézet rektora. 1988-ban nevezték ki hajdúdorogi megyéspüspökké, miskolci apostoli kormányzóvá.

 

2008-ban vonult nyugállományba, ekkor kezdődött tartalmas irodalmi, teológiai tevékenysége, fordítói munkássága. Ez voltaképpen a korábbi, le nem írt művei, gondolatai publikálása volt. Egy különleges, minden Bibliát forgató és ismerni vágyó ember számra fontos munkája volt a „Biblia lelkipásztori konkordanciája” című, 1974-ben megjelent mű fordítása, mely 2013-ban jelent meg, most a második, javított kiadáson dolgozik. Emlékezetes számos mű mellett az „Én Bibliám” sorozat is, melyben elmélkedései jelentek meg eddig 9 kötetben, s a sorozat folytatódik tovább hamarosan.  

Keresztes püspök háláját fejezte ki Istennek, hogy a csodálatos könyvet, a Bibliát adta, s hálát adott tanárainak, akik a Szentírás szeretetére nevelték. „A Biblia szolgálata megér egy életet”  - zárta szavait a díjazott.

Az ünnepség végén Spányi Antal megyéspüspök feltette a kérdést: mit veszít a világ, ha a könyvek helyett az internet, az e-könyv marad? Szívet, lelket, ízlést gazdagít egy-egy könyv. Élményt, emléket jelent, összetartozást erősít. Szeretnünk kell a könyveket –tette hozzá, s elmondta még: kívánom az olvasóknak, hogy szeretetben elmélyülve, hitben gazdagodva forgassák a könyveket.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió – Federics Róbert