Megszentelt szalagok…

November 16-a nagy nap volt a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, valamint tagintézménye, a Liska József Középiskola és Kollégium végzős osztályainak életében, ekkor tartotta ugyanis a szalagavató ünnepségét a két intézmény összesen hét végzős osztálya.

"A Sportcsarnokot zsúfolásig megtöltöttük a végzős, illetve búcsúztató osztályokkal, tanárainkkal és a vendégekkel. Miután a végzős osztályok ünnepélyesen bevonultak a színpadra, Dr. Novák István főigazgató atya ünnepi beszédet mondott. Beszédében kiemelte, hogy a” Szalagavatóval” ilyenkor a diákok életében valamit végérvényesen megkötünk, lezárunk, majd ezt követően ballagáson, érettségin veszünk részt. Sok tennivalónk van még az életben.

És ha az embernek van hite, minden sokkal egyszerűbb. Odafordul a Jóistenhez, és kéri az Ő segítségét. Ünnepi beszéde végén az atya egy ír áldást mondott el, majd megszentelte a szalagokat. Az ír áldás így hangzott: „Örömöd legyen ragyogó mint a reggel, bánatod pedig csupán csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Legyen elég boldogság életedben ahhoz, hogy kedves légy,elég küzdelem ahhoz, hogy erős maradj, elég bánat ahhoz, hogy ember maradj, s elég remény ahhoz, hogy boldog légy. Legyen részed elég kudarcban, hogy alázatos maradj, de elég sikerben, hogy buzgó lehess. Legyen elég barátod akik megvígasztalnak, s legyen benned elég hit és bátorság, hogy elűzhesd a gondot. Legyen elég anyagi javad, hogy kielégítse szükségleteidet, s még egy dolog: legyen elég határozottság benned ahhoz, hogy minden napot csodálatosabbá tegyél annál, amilyen az előző volt” A megszentelt szalagok az osztályfőnökök segítségével felkerültek a végzős diákok ruhájára.

Gyors átöltözést követően a végzős osztályok egy-egy tánccal kedveskedtek a vendégeknek. A frakkos és báli ruhás lányok bécsi keringője könnyeket csalt szüleik szemébe. Az ünnepi rendezvény a már hagyományos gyermek - szülő keringővel ért véget. Az édesanyák egy szál vörös rózsát kaptak gyermekeiktől, amely a hála és a szeretet jelképét fejezte ki" - írta Kelemen Csilla.