Nagyboldogasszony napi búcsú és egyházkerületi zarándoklat Szentkút-völgyében

nagyb ecsédi
Augusztus 14-én tartották a Nagyboldogasszony-napi búcsút és jubileumi ünnepséget az egyházkerületi zarándoklat keretében az ecsédi Szentkút-völgye Boldogasszony kápolnánál. A környező egyházközségek találkozója a helyi egyházközség, a karitász csoport és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány közös szervezésében valósult meg. Az ünnep másik fontos momentuma volt a Boldogasszony kápolna alapkőletételének 20. évfordulója is, melyről az alapítvány alapítói emlékeztek meg röviden. A szentmise és körmenet előtt a három egyházközség alkotta Jubilate ARE énekkar Mária-köszöntőjével kezdődött.

nagyb ecsédi pap

A szentmisét Varga József plébániai kormányzó celebrálta, aki a szentbeszédében kifejtette a Szűzanya jóságát, valamint szeretetét megmutatta. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy, ahogyan Mária igent mondott az angyal látogatásakor, úgy mi is bátran mondjuk Isten szeretetére. A szentmise alkalmával ünnepélyes keretek között helyezték ki a tavaly a szenthelynek adományozott Szent István király ereklyét.

nagyb ecsédi tömeg

Az alapítvány és az egyházközség köszönetet mond minden szolgálatért, minden segítőnek és jelenlévő zarándoknak!

beküldött hír