„Nevelésünk középpontja a gyermek” - értekezlet az online térben

 

Az Egri Főegyházmegye több mint 22 ezer tanulóból és 54 intézményből álló, közel 100 feladatellátási helyen működő intézményrendszerének vezetői találkoztak a hagyományostól eltérő módon 2020. október 7-én.

Idén ősszel a járványhelyzet miatt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési, szakképző intézményeinek lelkipásztorai és igazgatói online értekezleten vettek rész. A programot, a korábban rögzített előadásokat a Szent István Televízió Youtube csatornáján követhették az érdeklődők.

Elsőként az EKIF új elnöke, Lóczi Tamás atya mondott köszöntőt és beszélt a tanév mottójáról, mely az intézmények munkatervében is megjelent. A főhatóság vezetője elmondta: továbbra is az Eucharisztia a fő téma, melyet az iskolák kreatívan beépítenek az éves munkába.

Ezt követően dr. Erdő Péter bíboros, prímás videó-üzenetét tekintették meg a programhoz csatlakozók, melyben a 2021. évi Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületéről, a közösség megszólításáról szólt.

Ternyák Csaba egri érsek Skype-on élőben jelentkezett be „Nevelésünk középpontja a gyermek” című előadásával, melyet a Nevelésügyi Kongregáció katolikus intézményeknek 2020. szeptember 10-én kiadott körlevele tükrében fogalmazott meg.  A járványhelyzetre is reflektáló dokumentum a konkrét, valóságos személyt állítja figyelmünk középpontjába, miként az egyházmegye mottója is: „van itt egy gyermek”. Mi is őt akarjuk egyre jobban visszahelyezni a középpontba. A COVID megváltoztatta életünket és  - Ferenc pápát idézve – megállapítja: félelem töltött el bennünket és összezavarodtunk. A nevelési rendszerek is gyors választ próbáltak adni, de megtapasztalhattuk, hogy a távoktatás veszélyeket is hordoz magával, mivel sok olyan gyermek van szerte a világon, akik kimaradtak az oktatásból.

 

Jézus az Élet kenyeréről beszél, amikor kéri a tanítványokat, hogy etessék meg a sokaságot, András erre megszólal: „van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala” – innen a mottónk. Az egyházmegyében nem egy, hanem több mint húszezer gyermek van, akikért felelősek vagyunk a megváltozott világban is.  Ez a covidos világ üzen nekünk, megtapasztalhatjuk, hogy a jelenlét nem egy járulékos tényező a nevelésben, a kölcsönös fejlődésben mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára – mutat rá a kongregáció körlevele.  A dokumentum az oktatók és nevelők állandó továbbképzésének szükségességét is hangsúlyozza, melyet mindannyian érzünk, mert a világ mindig új kihívásokat hoz. Csak így teljesíthetjük be azt a küldetést, hogy a gyermekeket elvezessük Krisztushoz.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy év haladékot kapott, hogy jobban felkészüljünk, ahol reményünk szerint találkozunk Krisztussal. Ez a találkozás megnyilvánul még a közös imában, a szentírás olvasásában, a közösségben, de sajátos módon a szentmisében, a szentáldozásban találkozunk vele.

Az átalakulás állandó programunk, hogy egyre inkább belső emberré legyünk, erre a járvány sújtotta világ is indít bennünket. A világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy sebezhetőek vagyunk, ezért a nyitottabb és befogadóbb nevelésre, párbeszédre és kölcsönös megértésre kell törekednünk.

A résztvevők az elmúlt időszak tapasztalatairól, az on-line oktatás, a hibrid munkarend szervezéséről Rozmán Éva összegzését hallgathatták meg, a egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója a járvány új szakaszára való felkészülésről is szólt.

Az intézmények gazdasági feladatairól, a mindennapokban előforduló problémákról Benei Csabáné, az EKIF pénzügyi csoportvezetője, a beruházásokról Előházy Kálmán, az EKIF műszaki csoportvezetője adott ismertetőt.

Az igazgatók és lelkipásztorok megismerhették a 2017-ben indult Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat munkáját, mely számos intézmény között teremtett kapcsolatot.

Az Egri Főegyházmegye komoly szerepet vállal az óvodai nevelésben, erről a fejlesztési programról Lucza Dorottya oktatási referens adott tájékoztatást. Az előadó szólt a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátásának feltételeiről is.

Dr. Németh Zoltán, az EKIF osztályvezetője köszöntötte az újonnan kinevezett vezetőket, s szólt  a tanév rendjének általános és speciális kérdéseiről. Ismertette a megváltozott jogszabályi környezet egyes elemeit, a köznevelési és a szakképzési intézmények szétválasztásának lépéseit és a tehetséggondozás sajátosságait.

Az értekezletek minden esetben konzultációval értek véget a korábbi időszakban, most Skype kapcsolat segítségével oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők, s tehették fel kérdéseiket.

 

Bérczessy András

kép: a Szent István Televízió/Youtube

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő