Nyelvvizsgát szereztek a mezőnyárádi diákok

Intézményünk tizenegy diákja mérhette meg tudását az intézménybe kihelyezett vizsgahelyszínen.
nyárádi
Május 20-án iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói közül összesen tizenegyen vettek részt a LanguageCert Nyelvvizsgaközpont által szervezett, intézményünkbe kihelyezett Young Learners angol nyelvvizsgán. A 7. osztályból: Balogh Gergely Ádám, Gaál Petra, Harangozó Csenge, Simon Panna Barbara, Szűcs Csenge, Tarr Réka és Tóth Nikolett; a 8. osztályból: Kaló Izabella, Magos Letícia, Orosz Janka és Szabados Kitti vizsgázott. Az írásbeli feladatokra 2 óra állt rendelkezésre. Hallás utáni értés, szövegértés, nyelvhelyességi teszt és két levélfeladat várt a diákokra. A nap második felében a szóbeli megmérettetésre került sor, ami szintén nagyon összetett volt. A vizsgáztató változatos feladatok mentén mérte föl a gyerekek beszédkészségét, szókincsüket, nyelvhelyességüket. Először egy kötetlenebb társalgás folyt több témát is érintve, majd szituációs feladat, konszenzus-keresés és végül egy kedvenc tárgy bemutatása következett, amelyre előzetesen volt lehetőség felkészülni. A nyelvvizsgaközpont eredményközlése alapján mind a 11 vizsgázónk sikeresen teljesítette a követelményeket az írásbelin és a szóbelin egyaránt. Tanulóink „LanguageCert Young Learners” komplex nemzetközi bizonyítványt kapnak angol nyelvből, melyhez szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk a nyelvvizsgásainkra, és külön örülünk annak, hogy többen is „First Class Pass” minősítésű bizonyítványt vehetnek át kimagasló teljesítményükért. További sikereket kívánunk diákjainknak és felkészítő pedagógusuknak egyaránt!

kép és szöveg: Oroszné Nagy Tünde