„összegyűjteni az Egyháznak Isten szétszóródott népét”

Hálaadó szentmisére gyűlt össze a Szent István Rádió és Televízió közössége október 29-én az egri ciszterci Szent Bernát templomba, abból az alkalomból, hogy a rádió 20, a televízió pedig 9 esztendeje kezdte meg működését.

 

A szertartás elején Szarvas István atya, a szerkesztőséget működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s mondott köszönetet a fenntartóak, Ternyák Csaba egri érseknek a támogatásért, a folyamatos bíztatásért. A lelkipásztor elmondta még: számos programmal készült a közösség a kerek évfordulóra, a járványhelyzet miatt azonban ezek rendre elmaradtak, de a közös hálaadás nem maradhat el.

A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: az elmúlt 20 és 9 esztendőre visszatekintve hálás szívvel vagyunk itt. Seregély István érsek atyának volt bátorsága elindítani ezt a rádiót, a kezdeti nehézségeket legyűrve.

A szerkesztőség teljesíteni akarja küldetését, hogy a jó hír hangja legyen.  A hallgatókat és nézőket meg akarja erősíteni a hitben, a reményben és a szeretetben. Akkor érezzük meg igazán, hogy milyen fontos, amikor valamilyen műszaki okból egy időre kimarad az adás. Sok idős, elzártan élő ember számára jelent kapaszkodót a napi szentmise, a közös imádságok és a műsorok. Mára már nemcsak a rádió vételkörzetében, hanem a korszerű technika eszközeivel számítógépen internetről és okostelefonon is elérhető az adás.

Olyan világban élünk, ami tele van harcokkal, küzdelemmel. A mai szentleckében is valóságos küzdelemről olvashattunk, Szent Pál apostoltól. Ezek a szavak ma is aktuálisak, segítenek és bátorítanak bennünket:  „erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből.” (Ef 6,10). Ennek legfontosabb eszközei az imádság, a szentségekhez járulás és a közösség erősítése, ápolása. Ez utóbbi nagyon nehéz a mostani helyzetben, így még fontosabb szerepe van most a rádiónak abban, hogy összegyűjtse azokat, akiknek fontos Isten ügye, az egyház ügye, akik tudják, hogy az igazi remény Jézus Krisztusban van. Szent Pál így folytatja: „öltsétek föl az Isten fegyverzetét”. Valóságos fegyverzetről beszél, mert olyan világban élünk, ahol a küzdelem fegyverekkel zajlik. A média minden eleme része annak a fegyvertárnak, mely azt a hatalmas szellemi küzdelmet folytatja, aminek mindannyian ki vagyunk téve.

Olyan világban élünk, ahol nem kevesen vannak, akik Isten szerepére törnek. Mindezt számos helyen tetten érhetjük, amikor bioetikáról, genderelméletről beszélünk, amikor úgy gondolják, hogy az ember ura az életnek. Amikor azt mondják, hogy döntse el a gyermek felnőtt korában, hogy akar-e megkeresztelkedni. Hasonlóan  ehhez azt is tapasztaljuk majd, hogy a gyermek felnőve majd eldönti, hogy fiú akar-e lenni vagy lány.

Olyan világban élünk. amikor valódi szellemi küzdelem zajlik, amit nem szabad elbagatellizálnunk, mert ez a helyzet rendkívül komoly. „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok”. Az ördög, a Sátán egyik legnagyobb támadása, cselvetése, amikor el akarja hitetni velünk, hogy a Sátán nem is létezik, csupán képes beszéd a bibliában.

A hétköznapok küzdelmeiben napról napra tetten érhetjük a Sátán működésének jeleit. Igenis létezik és küzdenünk kell ellene! Szent Pál apostol gondolatai alapján meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket!  A küzdelmeink legnagyobb része a saját gyengeségeink ellen való küzdelem, de van egy sokkal nagyobb küzdelem: a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen. Ezek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot, ezért kell felöltenünk „Isten fegyverzetét”, hogy ki tudjunk állni, fel tudjunk készülni.  „Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.”  A békesség evangéliumának, örömhírének hirdetése! Ez a küldetése a Szent István Rádió és Televízió közösségének. Az alapító érsek, Seregély István megfogalmazása szerint: mindenki üdvösségének szolgálata.

A világ hírei legtöbbször a bajokkal, balesetekkel, bűnesetekkel, tragédiákkal foglalkoznak. A Szent István Rádió és Televízió a jó hír hangja, nem azért, mert úgy teszünk, mintha nem lenne gonosz, de a rossz ellen a jóval kell harcolni. A békesség örömhíre maga az Örömhír, az evangélium, ezt visszhangozzuk a világba, bemutatjuk a sikeres példákat, minél több emberhez eljuttatva. Az evangélium reménnyel tölt el bennünket, amit mindenki keres a világban, keressük a remény forrásait, erre mindenkinek szüksége van.

Az igazi jó hír túlmutat sok jó híren, választ ad a legfontosabb kérdésekre, és ez a feltámadás üzenete. Ezt kell a világba sugározni: nem egy mese, vagy szép történet a feltámadás, hanem hitünk alapja. Jézus Krisztussal így a küzdelemben a győztes oldalra állhatunk. Húsvét a legfőbb ünnep, melyet minden szentmisében megülünk, mert megvan a remény, hogy feltámadunk.

A főpásztor az elmúlt héten történt eseményre, Szent II. János Pál szobrának diósgyőri avatására utalva elmondta:  a szent pápa a feltámadt Krisztus legfontosabb szavait idézte első beszédében: „Ne féljetek!” Ma tele van az emberiség félelemmel, melyre gyógyír lehet a jó hír, a békesség örömhíre. A napi evangéliumból Jézus szavait idézte Ternyák érsek: „Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad.” A Szent István Rádió és Televízió feladata, hogy segítsen összegyűjteni az Egyháznak Isten szétszóródott népét. A szerkesztőség munkatársaihoz fordulva így fogalmazott: édesgessétek, cirógassátok a lelküket, hívjátok vissza őket, hogy amikor elmúlik a járvány, zsúfolásig megteljenek a templomok, hogy visszataláljanak és ne álljanak meg a templom küszöbénél, az Egyház  bejáratánál! Itt van az igazi remény. Legyetek a jó hír hangja, a remény hordozói! – zárta szentbeszédét a főpásztor.

 

Bérczessy András

kép: Szent István Televízió - Vozáry Róbert, Federics Róbert