Polgármesterekkel találkozott az egri érsek

 

Katolikus iskolának „otthont adó” települések polgármestereit hívta találkozóra Ternyák Csaba egri érsek augusztus 21-én, az egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontba. Az Érseki Fiúkórus előadása után a vendégeket Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy az Egri Egyházmegyében 47 településen működik egyházi iskola. Ez az első alkalom, amikor meghívták a polgármestereket, mert fontos a településvezetők személye. Az egyház velük együttműködve tudja elérni, hogy a nevelési-oktatási intézmények megfelelően töltsék be szerepüket.

Ezt követően Ternyák Csaba érsek megköszönte, hogy elfogadták a meghívást, s hogy együtt gondolkodnak arról a témáról, amely ezekben a napokban előkerül. Ez pedig nem más, mint a keresztény kultúra.  Nagy igény van a társadalomban arra, hogy ez a keresztény kultúra egyre élőbb legyen.

Amint elmondta, amikor az Egri Egyházmegye átvette az iskolákat, akkor egy olyan úton indultak el, melynek célja a keresztény kultúra élettel való megtöltése. A visszajelzések azt igazolják, hogy ez helyes döntés volt. Eddig nem lehetett hallani arról, hogy valaki megbánta ezt.

Rámutatott: a keresztény kultúra a keresztény emberek hitén, vallásgyakorlásán, tanúságtételén, a keresztények életén alapul. Szükséges, hogy támogassuk azokat a fiatalokat, akik keresztény nevelést kaptak. E nélkül a keresztény kultúra üres váz marad. A keresztény kultúra több, mint a műemlékek, műtárgyak köre. Ezeket az épületeket fel lehet tölteni más tartalommal is. Így volt ez nem is olyan régen, amikor ebben az épületben, ahol most vagyunk, a borgazdasági kombinát működött.

A főpásztor elmondta azt is, hogy a Katolikus Egyház, az Egri Egyházmegye elkötelezte magát, hogy ha igény mutatkozik, újabb oktatási intézményeket vesz át. Így történik ez most Fegyverneken, ahol a 2018/19-es tanévtől az általános iskola kerül egyházi fenntartásba. Kitért arra is, hogy az Egri Egyházmegye is bekapcsolódott az „óvoda-programba”. Ennek következtében minden olyan településen, ahol katolikus iskola működik, kész átvenni az óvodát is. Ternyák érsek hangsúlyozta: „az a partnerség, amely az egyházmegye és a települések között létrejött, feljogosít, hogy bizalommal tekintsünk a jövőbe.”  Az összejövetel állófogadással zárult.

 

Homa János