Rendezett környezettel, új külsővel várja a híveket a felnémeti plébániatemplom

2021. július 17. 15:00

A felnémeti Palermoi Szent Rozália plébániatemplom magasan a városrész fölé emelkedik, hirdetve Isten dicsőségét az arra járóknak. 1746 és 1750 között épült fel a templom, három harangja közül a legrégebbit 1882-ben öntötték, a hívek adományából csaknem egy évszázaddal később újraöntötték. A szentély mennyezetét Takács István freskója díszíti, a főoltárkép Szent Rozáliát ábrázolja. Bár a hívek mindig gondoskodtak róla, hogy a templomba betérő ember otthon érezze magát, idővel szükségessé vált az épület felújítása, környezetének rendbetétele. Magyarország Kormánya nagy hangsúlyt fektet az egyházi hitéleti célú ingatlanok védelmére, felújítására, bővítésére, így ezen pályázatokra minden évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül „Egyházi épített örökség védelme” elnevezésű támogatással biztosít forrást. A felnémeti templom teljes külső felújítása, tetőfelújítás, villámvédelem kiépítése, fal menti szellőző árok építése, épület körüli tereprendezés, kőrestaurátori munkák, csapadékvíz elvezetése összesen 34.500.000,-Ft állami, valamint 18.000.000,-Ft Egri Főegyházmegye által nyújtott támogatásból valósult meg.

A felújított templomot Dr. Ternyák Csaba érsek áldotta meg július 17-én.

Az ünnepi szentmise prédikációjában a főpásztor az összetartozásra, az Istengyermekség jelentőségére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ő a pásztorunk, aki összegyűjt bennünket, lehajol a legkisebbekhez és utánamegy a tévelygőknek is. Nagy feladat, hogy akik közel vannak az egyházhoz, azok befogadó lelkülettel forduljanak mindenki felé, azok felé is, akik még nem ismerték meg a Mindenható Atyát. Jézus intelme, miszerint "Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban" mindannyiunknak szól.

Az evangélium és a múlt történései erőforrások számunkra, olyanok, mint a fának a gyökere, amely táplál és a legnehezebb időkben is meg lehet kapaszkodni benne. Tekintsünk így az evangéliumra, az egyházra, közösségeinkre, családunkra! Nyerjünk belőlük erőt és ne térjünk el soha az igazi értékektől! – zárta szavait a főpásztor.

Az ünnepi szentmisét szeretetvendégség zárta a templom megszépült kertjében.

 

Pap Ildikó

kép: Szent István Televízió - Federics Róbert