Rózsafüzér imádság a Szent István Rádióban

 

A koronavírus okozta járvány nem szűnt meg, továbbra is velünk van. Próbára teszi az emberek egészségét, türelmét, a családok összetartozását, a szeretet kötelékeit. Megtapasztaljuk az egészségügyi, gazdasági, pénzügyi bizonytalanságot. Ebben a helyzetben az Úrhoz, a mi Istenünkhöz fordulunk és kérjük, hogy szabadítsa meg a világot ettől a veszedelemtől, adja meg az embereknek az egészséget, és a biztos megélhetést. Az élőknek adjon szívbéli megtérést, az elhunytaknak pedig a mennyország örömét. Jézus bátorít minket: „Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok” (Jn 15,7).

Ternyák Csaba érsek atya kérésére október 1-től a Szent István Rádió rózsafüzér imádságában ismét a járványhelyzet megszűnéséért imádkozunk. Közösen kérjük a Szűzanya, a betegek gyógyítója hathatós közbenjárását, hiszen már sokszor megtapasztaltuk: „hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg”!

 

Rózsafüzér - 2020. október hónapban

 

  1. Az első tizedben Ferenc pápa októberi imaszándékára imádkozzunk, azért, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a nők, minél szélesebb körben felelősséget vállaljanak az Egyházban.

 

  1. A második tizedben imádkozzunk a koronavírus járványban elhunytakért, az elhunytak hozzátartozóiért, a betegek gyógyulásáért! Kérjük a Szűzanya oltalmát az egészségügyben dolgozókra. Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy minél hamarabb megtalálják a vírus ellenszerét.

 

  1. A harmadik tizedben imádkozzunk, hogy az iskolákban az oktatás zavartalan legyen, a munkahelyek megmaradjanak, hogy minden ember megélhetése biztosítva legyen, a családok pedig békében élhessenek.

 

  1. A negyedik tizedben imádkozzunk hallgatóink szándékaiért, hogy kéréseik meghallgatásra találjanak, a Szűzanya közbenjárása által.

 

  1. Az ötödik tizedben imádkozzunk a krízisbe jutott emberekért: a munkanélküliekért, a megélhetési gondokkal küszködőkért, a válságba került házasságokért és családokért, hogy megfelelő támogatást kapjanak és hitükben is megújuljanak.

 

 

Titkok:

hétfő és szombat az örvendetes

kedd és péntek a fájdalmas

szerda és vasárnap a dicsőséges

csütörtökön a világosság olvasó napja 

 

Szövegváltozatok, szándékok a rózsafüzér tizedeihez:

 

Imádkozzunk a közjóért felelős emberekért, hogy gondot viseljenek a rájuk bízott emberekre, és a tudósokért, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.

Imádkozzunk a Mindenható Istenhez, hogy segítsen átvészelni a járványt, és világunkban mihamarabb visszaálljon a biztonság, a stabilitás és az egészség.

Imádkozzunk a közjóért felelős emberekért, hogy bölcs és előrelátó intézkedéseket hozzanak a rájuk bízott emberek érdekében!

Őrizd meg az időseket a magány miatti félelemtől. Állj mellettük, hogy senki ne szenvedjen az egyedüllét miatti kétségbeesésben és csüggedésben!

Vigasztald meg a törékenyeket, bátorítsd a bizonytalanokat, járj közben a szegényekért!

Világosítsd meg a tudósok elméjét, hogy megfelelő eszközöket találjanak az emberiség egészsége és jólléte megőrzéséhez!

Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik a vírus elleni küzdelem élvonalában küzdenek, hogy hősiesen és kitartóan gyógyítsák a betegeket, akár úgy is, hogy közben saját testi épségüket veszélyeztetik.

A Szűzanyával együtt könyörögjünk az Úrhoz, hogy szabadítsa meg a világot a világjárvány minden formájától!

A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.

Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel a koronavírus-járvány miatt szenvedő emberiségre! Bátorítsd a félelemmel küzdőket, akik a fertőzés miatt nem lehetnek szeretteik közelében. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági nehézségek vagy munkahelyük elvesztése miatt.

Szűz Mária, Istennek Anyja, aki a mi Anyánk is vagy, járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez az egész emberiséget sújtó kemény próbatétel. Add, hogy az emberek nálad reményt, békét és anyai vigasztalást találjanak.

Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket, akik a jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, egészségüket is kockáztatva. Állj mellettük hősies küzdelmükben, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.

Légy azok mellett, akik testi-lelki gondjaikban éjjel-nappal segítik a betegeket! Erősítsd az egészségügyben dolgozókat és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget és támogatást nyújtani.

Szentlélek Úristen, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.

Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen szolgálják minden ember javát; okosan támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek.

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló katasztrófák elhárítására és megelőzésére fordítsák.

Szeretett Anyánk, Te közös mennyei édesanyánk vagy. Növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzését, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és az imádságban való állhatatosságot.

Ó, Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el a kegyelmet, hogy Isten mindenható keze szabadítson meg minket ettől a csapástól, hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásba.

 

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő