Védőszentjüet ünnepelték Jászberényben

December nyolcadika, a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe.

jberi1
December nyolcadika, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe, ünnepnap iskolánk számára is, amely napon különösen is időt szentelünk az Istennel való kapcsolatunkra, a közös imádságra és a közösségi együttlétre. Iskolánk – a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium – diákjai és tanárai közös szentmisén adtak hálát Urunknak, hogy mennyei édesanyánkul adta nekünk Máriát, aki legfőbb pátrónája iskolánk közösségének.

jberi2

A diákság létszámára való tekintettel reggel 8, majd délelőtt 10 órakor gyűltünk össze e célból a jászberényi római katolikus főtemplomban, ahol Soltész Ádám, illetve Kerekes Gábor káplánok celebrálták a szentmisét. A közös éneklést Jámbor Imre tanár által vezényelt diákkórus vezette, az oltárszolgálatban pedig az öt évvel ezelőtt, pontosan e napon állandó diakónussá szentelt Muhari Ferenc tanár segítette a miséző atyát.

Ezt követően a nyolcadikosoknak és a gimnazistáknak a sportcsarnokban folytatódott a lelki nap: Csiszér László és zenekara által tartott tanúságtétel és zenés áhítat következett. „A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér…” – énekelte a zenekarral együtt hálatelt szívvel majd kétszáz serdülő. Különösen fontos iskolánk számára ez az adventi időszakba eső Mária-ünnep, hiszen a lelkinap egyben annak a tudatosítását és részben megélését is szolgálja, hogy az Üdvözítő születésének megünneplésére készülünk és az Ő eljövetelét várjuk.

Kelemen Csilla