1 fő informatika szakos- Sátoraljaújhely

A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

- informatika szakos oktató (elsősorban programozás tárgyak oktatásához)

 

2.      Elvárt végzettség:

            - informatika szakos tanár vagy

            - programozó matematikus vagy

            - programozó informatikus vagy

- középfokú szakképzettség.

 

3.      A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony.

 

4.      A munkavégzés helye: Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 12.

 

5.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, szakmai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően – elsősorban programozás tárgykörhöz tartozó tárgyak oktatása. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

6.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

7.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem      benyújtásának igazolása;

- plébánosi ajánlás.

 

8.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.08.17. napjától.

 

9.      A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

 

10.  További információk: Sebes Péter intézményvezetőtől kapható a 47/521-104  telefonszámon és az info@katolikuskeri.hu  e-mail címen.

 

11.  A pályázatok benyújtásának módja: 
- elektronikusan a következő címre: info@katolikuskeri.hu

- személyesen: Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 12.

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő