Egri Hittudományi Főiskola

Az Egri Hittudományi Főiskola több, mint 300 éve végzi küldetéséből fakadó feladatát: lelkipásztorok képzését, és a rendszerváltás óta - a helyi Egyház szükségleteire válaszolva - hittanárok képzését.

Egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény. A főiskola szervezését Egerben Telekessy István püspök 1700-ban kezdte el. 1704-ben kezdődött el az oktatás, de az intézet alapítólevelét csak 1709-ben adta ki Telekessy püspök. Az épület a 18. század második felében nyerte el mai formáját. Az intézmény barokk stílusú kápolnájának kifestése 1825-ben történt. Az alapítástól kezdve folyamatos a teológiai oktatás. 1951-ig csak az egri egyházmegye papnövendékei tanultak itt, jelenleg a debrecen-nyíregyházi és a váci egyházmegyék papjainak a képzése is itt történik.1989-től pedig a határokon túlról is érkeznek magyar anyanyelvű hallgatók.

Az Intézményben jelenleg háromféle képzési forma létezik. Nappali tagozaton osztatlan teológus-lelkész szak (6 év). A bolognai folyamatnak megfelelően a hittanárok képzése két ciklusban történik. A kateketika-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA képzés, 6 félév) elvégzése után a hittanárok képzése (MA, 5 félév) az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben történik.

A főiskolához tartozik a Szent János Továbbképző Központ, amely az intézmény új épületszárnyában található. Az Egri Egyházmegye felnőttképző intézménye. Lelkigyakorlatokat és tanfolyamokat szervez világ híveknek a hitben való elmélyülés céljából.

A főiskola könyvtára kb. 45 ezer kötetből áll, amely főként történelmi, filozófiai és teológiai anyagot tartalmaz. Csak a főiskola tanárainak és hallgatóinak belső, házi használatára szolgál.
A főiskola kultúrtörténeti vonatkozású eseménye: 1844 februárjában Petőfi Sándor néhány napig a Papnevelői Intézet vendége volt. Itt írta meg a kispapok körében „Egri hangok” c. költeményét.


Elérhetőségek:

Egri Hittudományi Főiskola

3300 Eger, Foglár u. 6.

Tel: 36/312-916, 36/515-130, 36/515-131, fax: 36/321-953

Honlap: www.eghf.hu, e-mail: rektor@eghf.hu

Rektor: Dolhai Lajos PhDhabil

Tanárok: Buda Péter LicTheol, Czapkó Mihály PhD, Csizmadia István PhD, Füleczki István LicTheol, Juhász Attila PhD, Koós Ede LicTheol, Köböl Zsolt, Krakomperger Zoltán PhD, Linczenbold Levente PhD, Lóczi Tamás LicTheol, Michał Bartosz Muszyňsky PhD, Novák István PhDhabil, Pehm Gilbert Antal TORG LicTheol, Racs Csaba PhD, Ternyák Csaba PhD, Török László PhD, Versler Sándor LicTheol

Tanulmányi osztály vezetője: Papp Margit e-mail: hivatal@eghf.hu

Könyvtárvezető: Füleczki István e-mail: bibliotheca.eghf@gmail.com

Könyvtáros: Gál Tibor