HELYETTESÍTÉS

  • Mi számít helyettesített órának és mi nem?

 

Helyettesített órának számít, ha az órát római katolikus hitoktató/atya helyettesítette ÉS a gyerekekkel a tanmenetüknek megfelelő anyagot át is vette. Nem számít helyettesítésnek, ha a gyerekek az osztályfőnökükkel, etikatanárral, más felekezetű hittanárral voltak, vagy ha beültek egy másik római katolikus hitoktató órájára, de ott nem differenciáltan a saját tananyagukat vették, hanem csak megőrződtek. Az órát sajnos abban az esetben sem lehet megtartottként jelölni, ha a más felekezetű hittanár a római katolikus tananyagot vette differenciáltan a csoporttal.

 

  • A helyettesítés milyen esetben és mikor kerül kifizetésre?

A helyettesítés kifizetése nem automatikus, akkor sem, ha az a Bellarminban jelölve van, ez alól az Atyák által helyettesített órák képeznek egyedüli kivételt. A helyettesítés MEGKEZDÉSE ELŐTT a helyettesítést kérő hitoktató köteles egyeztetni a Kateketikai Irodával a helyettesítő személyéről és a helyettesítés kifizetésének módjáról. Ennek elmaradása esetén az óra nem kifizethető. A helyettesítés jóváhagyását követően a helyettesítés kifizetését a hitoktatóknak kérvényezni kell a következő módon:az Egri Egyházmegye honlapjáról a dokumentumok közül ki kell nyomtatni a „Helyettesítés kifizetését kérelmező nyomtatványt” és azt kitöltve beküldeni a Kateketikai Iroda címére  Alapelv, hogy munkaviszonyosok esetén, hogy ha a helyettesítés csak egy-két órát vesz igénybe, akkor az szívességi helyettesítésnek számít melynek viszonzását a hitoktatók egymás között rendezik. Amennyiben hónapokon átívelő helyettesítés várható, kérjük előre jelezni, mert az szerződésmódosítással járhat. A helyettesítés kifizetése a beérkezett „Helyettesítés kifizetését kérelmező nyomtatvány” jóváhagyását követő hónapban, vagy óraadók esetében a következő kifizetési időszakban történik.