Eszterházy Kutatócsoport

Az Eszterhazyanum Tudományos Kutatócsoport alapító okiratának ünnepélyes aláírására 2014. július 2-án került sor a Líceum kápolnájában. Az alapító okiratot Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba érsek úr, Dr. Liptai Kálmán rektor úr és Dr. Dolhai Lajos rektor úr írta alá. A dokumentum teljes szövege itt olvasható.

A kutatócsoport tagjai:

Dr. Horváth István - az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa, tudományos kutatója, a kutatócsoport vezetője.

Kutatási témája: Eszterházy Károly birtokigazgatása (Az egri püspöki-, káptalani- és papnevelői intézeti uradalmak története Eszterházy Károly püspöksége (1762-1799) alatt)

Elérhetősége: horvath.istvan@egriersekileveltar.hu

Nagy Andor - az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa, az EKE Történelemtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje.

Kutatási témája: Az „Eszterházy-közösség" hatása az Egri Egyházmegyére (Kispapi életutak Eszterházy Károly püspöksége alatt)

Elérhetősége: nagy.andor@uni-eszterhazy.hu

Dr. Tengely Adrienn - az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének főiskolai docense.

Kutatási témája: A vallási élet Eszterházy Károly püspök idején

Elérhetősége: tengely.adrienn@uni-eszterhazy.hu

Köves-Kárai Petra - az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont munkatársa, művészettörténész.

Kutatás témája: „Kismesterek" az Egri Egyházmegyében. Képzőművészet Eszterházy Károly püspök idején

Elérhetősége: petrakrai@gmail.com

Urbán Márta - az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa.

Kutatási témája: Eszterházy Károly püspök, a főpap

Elérhetősége: urban.marta@egriersekileveltar.hu

Dinnyés Patrik - az EKE Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza.

Kutatási témája: A gróf és püspök Eszterházy Károly kapcsolatrendszere (Eszterházy Károly kapcsolata a Habsburg Monarchiával, és az Egri Egyházmegye görög keleti, illetve görögkatolikus felekezetű lakosságával).

Elérhetősége: dinnyes.patrik@uni-eszterhazy.hu

A kutatócsoport szakmai felelősei:

Dr. Gebei Sándor, az MTA doktora, az EKE Történelemtudományi Intézet professor emeritusa
Dr. Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, mesterkanonok

Kapcsolat:

Érseki Vagyonkezelő Központ – Főegyházmegyei Levéltár

Eszterházy Károly Főiskola, Kora Újkori Történeti Tanszék

  • Dr. Gebei Sándor, az MTA doktora, egyetemi tanár
  • gebeis@ektf.hu
  • +36-36-520-400/2058
  • 3300 Eger, Eszterházy tér 1. II. em. 321.