1 fő óraadó - Karcag

A Györffy István Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- matematika – informatika – technika - rajz szakos tanár

- tanító

 

2.      A munkaviszony időtartama:

 

2020. 08. 24- 2021. 06. 30 –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

 

3.      A munkavégzés helye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely), 5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)

 

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      Nyertes pályázat esetén átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- a helyi katolikus plébános ajánlása.

 

7.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 08. 24. napjától.

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15. , majd folyamatos.

 

9.      További információk: az intézményvezetőtől az 59/503-435 vagy a

                                                    30/676-6220 telefonszámon.

10.  A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: Györffy István Katolikus Általános Iskola,

5300 Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné igazgatónak címezve.

- Elektronikusan a következő címre: gyorffykataltisk@gmail.com

 

- Személyesen

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő