Álláshirdetés, Hangony - tanító

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

 

            - 1 fő óraadó – tanító munkakörben

 

A jogviszony munkaviszony, heti 11 óra munkaidőben, határozott időre.

A munkavégzés helye: Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz, a pedagógus életpályához igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Éva intézményvezető nyújt, a +36/48 448-007 és a +36/30 9694676 telefonszámokon és a szentanna.hangony@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:  

- Postai úton: 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

- Elektronikusan: szentanna.hangony@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő