Álláshirdetés - Jászapáti, angol tanár

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola az alábbi munkakör betöltésére:

- 1 fő angol tanári állás

A munkaviszony időtartama: 2021.06.30.–ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

További információk: Mészárosné Drizner Rita intézményvezetőtől kapható a 06 57 540-960 telefonszámokon és szechenyi.jaszapati@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

- Elektronikusan a következő címre: szechenyi.jaszapati@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő