Álláshirdetések – Jászapáti, tanár

A Jásapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet tanári állás betöltésére az alábbi szakokon:

  • matematika-bármely szak
  • kémia- biológia szak
  • hitoktató

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő, 3 hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye Jászapáti, Damjanich út 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkabérre és egyéb juttatásokra a pedagógus életpálya szabályai irányadóak.

Pályázati feltételek:

- főiskola tanítói végzettség

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az előírt végzettséget igazoló iratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 17.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Istvánné nyújt, a 06-57-540-430-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: 5130 Jászapáti Damjanich út 2.

- Elektronikusan: szikataltisk@gmail.com