Álláshirdetés - Ózd, SZIKSZI

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- informatika – bármely szakos tanár/oktató

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: Ózd, 48-as út 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: év augusztus hó 15. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk: Hajdu Krisztián intézményvezetőtől vagy Vaczkáné Alexa Henrietta gazdasági vezetőtől kapható a 30/324-9443 telefonszámokon és szikszi@szikszi-ozd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: 3600 Ózd, 48-as út 6.

- Elektronikusan a következő címre: szikszi@szikszi-ozd.hu

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő