Álláshirdetések - Jászfényszaru, IV. Béla

A IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- tanító (tanító és napközis feladatok ellátására)

- hittanár/hitoktató

- ének-zene tagozatos tanár.

Előnyt jelent tanító esetén magyar nyelv és irodalom műveltségi terület.

A munkaviszony időtartama: 2021. június 30 –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az in-tézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvény-könyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség;

- jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem be-nyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év 08. hó 24. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk:Lovászné Török Magdolna intézményvezetőtől kapható a 06 57 424 203 vagy 06 30 557 50 23 telefonszámokon és katolikusisko-la@jaszfenyszarusuli.hu  e-mailcímen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.

- Elektronikusan a következő címre: katolikusiskola@jaszfenyszarusuli.hu

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő