Álláshirdetések, Karcag

A karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- matematika – informatika – technika - rajz szakos tanár

- tanító

A munkaviszony időtartama: 2020. 08. 24- 2021. 06. 30–ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely), 5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés

Nyertes pályázat esetén átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- a helyi katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 08. 24. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15. , majd folyamatos.

További információk: az intézményvezetőtől az 59/503-435 vagy a 30/676-6220 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: Györffy István Katolikus Általános Iskola, 5300 Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné igazgatónak címezve.

- Elektronikusan a következő címre: gyorffykataltisk@gmail.com

- Személyesen

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő