Álláshirdetések, Kenderes

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- óvodapedagógusok

- kémia – biológia és/vagy matematika szakos tanár

- magyar nyelv és irodalom – vizuális kultúra és/vagy könyvtár szakos tanár

- tanító angol nyelv műveltségi területtel

- tanító

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye:

- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 5331 Kenderes Szent István út 36.

- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája 5331 Kenderes Szent István út 60.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 24.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Lenge Margit intézményvezető vagy Antal Edit gazdasági vezető nyújt, a 06-70/39578767 és a 06-59/528010 telefonszámokon és a kenderessuli e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 5331 Kenderes, Szent István út 36.

- Elektronikusan: kenderessuli@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő