Álláshirdetések - Szikszó, Szent Márton

A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola (3800 Szikszó, Miskolci u. 9.) pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- 1 fő angol nyelv szakos tanár (egyetemi végzettség)

- 1 fő ének-zene – bármely szakos tanár (egyetemi végzettség előnyt jelent)

- 1 fő informatika – bármely szakos tanár (egyetemi végzettség előnyt jelent)

- 1 fő római katolikus hitoktató (főiskolai végzettség)

A munkaviszony időtartama: a jogviszony teljes munkaidős, határozott idejű (2021.06.30.), mely meghosszabbítható, véglegesíthető.

A munkavégzés helye: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus. hó 24. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

További információk: Nyitrainé Jurácsik Antónia intézményvezetőtől kapható a  06-20-972-9212 telefonszámon és antonia.juracsik@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: 3800 Szikszó, Miskolci u. 9.

- Elektronikusan a következő címre: szentmartonszikszo@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő